MENU

Visste du at antropocen startet med Columbus?

Vi er inne i menneskets tidsalder – antropocen. Vår påvirkning på kloden er nå så kraftig at det kvalifiserer til en ny geologisk epoke. Men når startet den? Og hvordan? Svaret vil overraske de fleste. Ledende forskere foreslår året 1610, og årsaken er den katastrofale nedgangen i Amerikas befolkning etter Columbus´ ankomst.

 

christopher-columbus

 

Fra holocen til antropocen

Navnet antropocen kommer fra det greske ordene for menneske (antropo) og tid (cen). Akkurat nå diskuteres begrepet intenst i Den internasjonale kommisjonen for stratigrafi som har ansvaret for å bestemme slike geologiske tidsinndelinger. Offisielt er vi fortsatt inne i perioden holocen som har vart siden slutten av siste istid. Men mye tyder på at antropocen er på vei inn.

Bakgrunnen er at vår sivilisasjons fotavtrykk er så stort at det avsettes tydelige geologiske spor på kloden. Blant disse påvirkningene finner vi økt arealbruk, akselerert artsutrydning, utslipp av klimagasser, forsuring av havene og endring i kretsløpene av nitrogen og fosfor.

 

1610 og Columbus

For å innføre en ny geologisk epoke må forskerne finne tydelige markører i det geologiske arkivet, det vil si i sedimentære avsetninger og iskjerner. Og det er her Columbus kommer inn.

 

ice-core

 

Befolkningen i Amerika var på omtrent 60 millioner i 1492. På grunn av sykdommer, krig, drap, slaveri og sult mistet over 50 millioner mennesker livet i årene fram til 1650. Det resulterte i at enorme oppdyrkede områder grodde igjen, noe som igjen førte til at store mengder CO2 ble tatt opp i den nye vegetasjonen. Befolkingskollapsen førte også til mindre bruk av ild. I 1610 var derfor CO2-innholdet i atmosfæren på sitt laveste, noe som kan leses av i målinger fra iskjerner fra Antarktis.

 

co2-atmos-law-dome-antarktis

 

Det er ikke avgjort…

Rett skal være rett. Den internasjonale kommisjonen for stratigrafi har ikke konkludert ennå. Og 1610 er bare én av mange mulige år for starttidspunkt. Andre kandidater er den industrielle revolusjonen, et sted mellom 1760 og 1880, og det som er kalt den store akselerasjonen, perioden etter 1950 da vår befolkning, økonomi, aktivitet og påvirkning på miljøet har mangedoblet seg. Også året 1964 er lansert, året da det radioaktive nivået i atmosfæren var som høyest, målt i årringene i et tre i Polen.

 

 

Kilder

Lewis, S. L. & Maslin, M.A. (2015) Defining the Anthropocene. Nature 519, 171–180

Store norske leksikon

 

 

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 17. november 2016

Filled Under: Colombus, historie, oppdagelse, urfolk

Views: 3755

Comments are closed.