MENU

Urfolk og avskoging i Amazonas

Visste du at det er urfolk, altså indianerne, som er de beste skogvokterne i Amazonas?

Påsatt skogbrann i Mato Grosso, Brasil. Foto: ISA

Jeg sitter og forbereder en forelesning jeg skal ha på UMB på Ås. Tema: Urfolk og avskoging i Amazonas. God anledning til å gå dypere i materien.

Her er hovedkonklusjonen: Urfolks territorier stopper avskogingen i Amazonas mer effektivt enn andre områder.

Noen mer kjøtt på beinet: En lang rekke studier viser at avskogingen er lavere på urfolks territorier enn i de andre kategoriene verneområder. Det er bare de strengest kontrollerte nasjonalparkene, der ingen har lov til å bevege seg, som kan matche de lave avskogingstallene for urfolks territorier. Men slike nasjonalparker ligger der avskogingspresset er lavt (langt unna veier og folk), mens urfolksterritoriene ofte ligger der avskogingspresset er høyt.

Disse to kartene fra Xingu i Mato Grosso, Brasil, er de beste ekspemplene. Kartene viser skog (grønt) og avskoging (rødt) rundt Xingu-elva i 1994 og 2007.

Avskoging 1994?

Avskoging 2007?

To ting er spesielt tydelige:

1. Avskogingen på de 13 årene har vært formidabel! Og de aller fleste områdene har gått til soyaplantasjer.

2. Det står igjen en «grønn øy» i midten. Det er urfolksterritoriet Xingu, som i år fyller 50 år. HAdde det ikke vært for det territoriet og menneskene som bor der, ville området vært like rødt som resten, garantert!

Her er tre artikler på engelsk jeg vil bruke som bakgrunn for forelesningen:

  • Nelson & Chomitz (2011) Effectiveness of Strict vs. Multiple Use Protected Areas in Reducing Tropical Forest Fires: A Global Analysis Using Matching Methods
  • Porter-Bolland et al (2011) Community managed forests and forest protected areas: An assessment of their conservation effectiveness across the tropics
  • Nepstad et al (2006) Inhibition of Amazon Deforestation and Fire by Parks and Indigenous Lands

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Previous post:
Next Post:

Written by:

Published on: 30. oktober 2011

Filled Under: Amazonas, avskoging, kart, urfolk

Views: 1079

Legg igjen en kommentar