MENU

Terra Preta: Fra indianerne i Amazonas til Kongsgården på Bygdøy

Amazonas har tradisjonelt vært ansett som en folketom og ugjestmild jungel. Men de siste tiårene har arkeologiske utgravinger og satellittbilder avslørt omfattende menneskelig aktivitet gjennom tusenvis av år. Det tyder på at befolkningen i Amazonas før europeernes ankomst i 1492 var mye høyere enn det tidligere anslag har sagt. I sentrum for forskningen står jordtypen terra preta – svart jord.

 

Den svarte jorda – terra preta – viser at indianerne har formet Amazonas i mye større grad enn vi har vært klar over. Her måler Finn Ervik fra Naturhistorisk Museum tykkelsen på terra preta sammen med forskere fra Det nasjonale instituttet for Amazonasforskning (INPA) i Manaus. Her var tykkelsen omtrent 50 cm. Foto: Torkjell Leira

 

Den siste uka har jeg vært i Manaus, midt i brasiliansk Amazonas, for å forberede det nye veksthuset som Naturhistorisk museum på Tøyen etter planen skal åpne i 2021. Sammen med botaniker og prosjektleder Finn Ervik har jeg snakket med forskere om frøinnsamling, frølagring og frøeksport. Samtidig har vi snakket om det som kanskje er enda viktigere: Jord.

Jordsmonnet i Amazonas er vanligvis rødgult og veldig næringsfattig. Men noen steder finnes det områder med svart, næringrik jord, kalt terra preta. Der er produktiviteten mange ganger høyere enn på vanlig jord, så blant bønder er terra preta den dag i dag den mest ettertraktede.

 

Terra preta viser at indianerne formet miljøet rundt seg

Småbønder vi besøkte, og som selv dyrker i den svarte jorda, mente at jorda var der i utgangspunktet og at indianerne slo seg ned seinere. Forskerne, derimot, viser til at overalt der det er terra preta, der er det fullt av potteskår i jorda. Det så Finn og jeg med egne øyne. Altså har indianerne vært med å skape terra preta.

 

Dette potteskåret plukket jeg ut fra den nygravde testgrøfta. Det var fullt av slike skår på begge de stedene vi besøkte. Foto: Torkjell Leira

 

Arkeologene forklarer at indianerne systematisk forbedret jorda ved å blande inn potteskår, matrester, kompost, møkk og ikke minst trekull. Resultatet er et jordsmonn med mørkere farge og betydelig mer næringingsinnhold enn vanlig jord i Amazonas.

 

Hvor mange indianere bodde i Amazonas før europeernes erobring?

Det er et spørsmål som har opptatt mange forskere i mange år. Anslagene fram til 1990-tallet lå på én til to million mennesker. Det skrinne jordsmonnet ga ikke grunnlag for større befolkning, var oppfatningen. Men i dag, basert på at nye utgravinger og nye funn av terra preta, sier forskere at det kan ha vært som mange som 8-10 millioner. Terra preta skaper altså et helt nytt bilde av samfunnene i Amazonas før den europeiske invasjonen med påfølgende befolkningkollaps. Kartet under viser i gult hvor de fleste funnene av mennskepåvirket jord ligger. Kilde: Clement, Charles R. et al. (2016)

 

 

 

Hvordan kan man skape terra preta?

Det jobber mange med i dag. Til og med folkene i Gartneriet på Kongsgården i Oslo. De holdt et kurs om terra preta i fjor. Noe av hemmeligheten er å blande inn korrekt mengde trekull i jorda. På NMBU på Ås jobber forskere med akkurat det. På Naturhistorisk museum ønsker vi å lage jord til det nye veksthuset på en mest mulig miljøvennlige måte. Derfor er vi i Brasil for å lære av urfolks og akademiske forskeres erfaringer med terra preta.

 

 Forskerne fra INPA tok prøver av jorda, både terra preta (de øverste 50 cm på dette stedet) og den meteren som lå under. Analysene vil vise sammensetningen og næringsstoffene i den. Foto: Torkjell Leira.

 

Det var et tydelig skille mellom terra preta og de underliggende jordtypene. Foto: Torkjell Leira.

 

 

Lese mer?

Victoriahuset på Naturhistorisk museum. – Bygd i 1876, med Vitorianøkkerosen som hovedattraksjon.

Terra preta: Når kull forbedrer både klima og dyrkingsjord.  – Om kurset på Kongsgården.

Clement, Charles R. et al. (2016) The domestication of Amazonia before European conquest.  – Om utbredelsen av terra preta og anslag over befolkningen i Amazonas før den europeiske erobringen.

 

 

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 12. mars 2017

Filled Under: landbruk, Naturhistorisk museum, terra preta, urfolk

Views: 3216

Comments are closed.