MENU

Royalties: Dilma spiller høyt om ny oljelov

President Dilma Rouseff la 30. november ned et delvis veto mot den nye loven om royalties fra oljeproduksjon i Brasil. Hun ga dermed etter for press fra de oljeproduserende delstatene Rio, Espírito Santo og São Paulo. Taperne er resten av delstatene i Brasil, og de lover fortsatt kamp

 Statoils plattform på Peregrino-feltet i Brasil.
En maraton i Kongressen
Royalty-debatten har vært en av de aller vanskeligste for Brasils siste to presidenter, Lula og Dilma. Saken har rullet fram og tilbake i Kongressen i snart fire år, og lovforslaget som Kongressen endelig vedtok tidligere i måneden var svært forskjellig fra regjeringens opprinnelig forslag. Les mer her: Royalty-debatten og det politiske spillet.
Voksende skatteinntekter
Skatteinntektene fra oljeproduksjonen i Brasil er femdoblet de siste ti årene, og var på ca. 75 milliarder kroner i 2011. Med de store pré-sal-funnene er det ventet at de vil mangedobles det neste tiåret. Den harde politiske kampen skyldes uenigheter over hvor inntektene skal gå.
Dette er endringene
Dilmas la i går ned et delvis veto, og ga samtidig beskjed om at hun vil forfatte et presidentdekret for å ”korrigere” det regjeringen oppfatter som Kongressens misforståelser. Til sammen vil dette endre følgende punkter:
·      Fordelingen av royalties i eksisterende leteblokker vil ikke endres. dette har vært et hovedkrav fra de oljeproduserende delstatene.
·      For alle nye leteblokker vil de oljeproduserende delstatenes andel av skatteinntektene synke fra 26,25% i dag til 20% i 2013.
·      Kommunenes andel vil synke fra 26,25% i dag til 15% i 2013 og 4% i 2020.
·      Nasjonalstatens andel vil synke fra 30% til 20%.
·      Alle skatteinntektene til kommuner, delstater og nasjonalstater skal i sin helhet gå til utdanning. Slik ønsker regjeringen å nå sitt mål om at 10% av BNP skal gå til utdanning.
·      Resten av skatteinntektene vil gå inn i et nytt sosialt fond (Fundo Social), der halvparten av midlene skal gå til utdanning og den andre halvparten til helse og miljø.
Åpner for nye konsesjoner i pré-sal
Fraværet av royalty-lovgivning har vært det fremste hinderet mot nye anbudsrunder i de rike pré-sal-feltene. Mer info i kronikken min i Dagens Næringsliv her: Bakrus i Brasil.
Med Dilmas veto sendes lovforslaget nå tilbake til Kongressen. De ikke-produserende delstatene vil prøve å endre loven i sin favør, og de har et flertall av stemmene i Kongressen. Det er likevel ikke sannsynlig at de forkaster presidentens veto, slik de har formell mulighet til. Men det kan fortsatt gå både uker og måneder før loven er endelig vedtatt.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 1. desember 2012

Filled Under: Dilma Rouseff, olje, økonomi, Petrobras, politikk, pré-sal, Statoil

Views: 1232

Legg igjen en kommentar