MENU

Presidentvalget: Hva skiller de tre kandidatene politisk?

Helt kort og unyansert kan man beskrive de tre presidentkandidatene slik:
Dilma Rouseff (PT) er en kraftsosialist som vil videreføre alt Lula har gjort. Det vil si at økonomisk vekst er hovedprioritet, koblet med store sosiale programmer for minske forskjellene mellom rike og fattige. Utenrikspolitisk har Lula stått for en mye åpnere og mer selvsikker linje enn det Brasil tradisjonelt har gjort. Ikke umulig at utenriksminister Celso Amorim fortsetter, det vil gi stabilitet i uterikspolitikken. Men Dilma mangler alt av personlig karisma som Lula har. I miljøspørsmål har hun liten troverdighet.
José Serra (PSDB) er høyreopposisjonens kandidat. Og det er ikke Serra eller PSDB i seg selv som er problemet, men de tildels reaksjonære allierte de har. En Serra-regjering vil føre en mer liberalistisk politikk, sannsynligvis med mindre fokus på utjevning. Men også Serra har sagt han vil videreføre store deler av Lulas politikk. Utenrikspolitisk har PSDB tradisjonelt lagt seg tettere til USA og hatt mindre interesse for de andre landene i Latin-Amerika. Miljø: Vekst vil være mye viktigere enn vern.
Marina Silva (PV) er det nye i denne valgkampen. Hun fronter en ny politisk kraft som blant annet samler miljøvernere, deler av næringslivet, evangeliske kristne og den øvre middelklassen. Bærekraft er fellesnevneren for hennes politikk, og i valgkampen har hun snakket mye om å heve kvaliteten i skolevesenet. I den økonomiske politikken satser hun på stabilitet og vil videreføre de makroøkonomiske grepene som både president Lula og hans forgjenger i presidentstolen, F. H. Cardoso (PSDB), bygde på. Utenrikspolitisk er hun, ut over å ha stor troverdighet på miljøspørsmål, et ubeskrevet blad.

For en gjennomgang av kandidatenes programmer, sjekk oppsummeringen i denne brasilianske bloggen: http://eleicoespresidenciais2010.blogspot.com/2010/09/propostas-resumidas-dos-principais.html

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 27. september 2010

Filled Under: Uncategorized

Views: 998

2 Responses to Presidentvalget: Hva skiller de tre kandidatene politisk?

 1. Aurelio sier:

  Med all respekt til Marina Silva håper jeg hun ikke tar for mange stemmer fra Dilma Rouseff.

  Det er den eneste sjansen PSDB har, forhåpentligvis går det ikke slik.

  Vi trenger ett sterkere Latin-Amerika, ett Latin-Amerika som kan gå ut av Nafta, og danne en egen økonomisk union, uten USA og Canada.

  Her er den internasjonale politikken til PT som gjelder.

  -Aurelio

 2. Enig i et sterkt Latin-Amerika, men jeg håper valget går til en andre valgomgang. Tror ikke det skjer, men det ville både Brasil og Latin-Amerika tjent på.

  Serra og høyreopposisjonen kommer aldri til å vinne, så det trenger vi ikke å frykte ved en andre runde. Men det som ville skjedd, var at Marina ville kommet i en slags vippeposisjon. Slik ville miljø- og bærekraftinteressene fått større innflytelse over Dilmas politiske plattform.

  Hvis (når) Dilma vinner i første runde, vil hun få et knallsterkt mandat til å kjøre videre med rask økonomisk vekst uten særlig hensyn til miljøet. Eller som The Economist uttrykte det i forrige uke:

  «Brazil is due to hold a presidential poll next month and the front-runner, Dilma Rousseff, has a record of favouring destructive infrastructure projects in the Amazon.»

Legg igjen en kommentar