MENU

Ny serie: Den brasilianske forvandlingen på 2000-tallet

 

Omfattende endringer har skjedd raskt, og Brasil på 2000-tallet er en stormakt i emning. Hvordan har de klart det? Dette er del én av en serie om hvordan og hvorfor Brasil har forandret seg siden årtusenskiftet.
Teksten i Brasils flagg lyder: Orden og framskritt
Det er en stadig bedre beskrivelse av landet.

 

Økonomisk vekst og mindre fattigdom i globale krisetider. Ny kvinnelig president med historisk høy popularitet. Rekordlav avskoging i Amazonas. Homofilt partnerskap tillatt. Gigantiske oljefunn offshore. Mindre vold. Og endelig er en sannhetskommisjon opprettet for å etterforske overgrep under militærdiktaturet.
Dette er bare noen av de positive endringene i Brasil i vårt årtusen. Men alt er selvfølgelig ikke rosenrødt. Landet sliter fortsatt med enorme forskjeller mellom fattig og rik, høyt voldsnivå, dårlig utdanningssystem, utilstrekkelig helsevesen og elendig infrastruktur. Myndighetene får hard kritikk for manglende respekt for miljø og menneskerettigheter. Likevel: Brasil har gjort store framskritt på bare et lite tiår.
Ny serie på seks deler
I denne introduksjonen vil jeg kort skissere de fem hovedårsakene til det jeg kaller den brasilianske forvandlingen på 2000-tallet.

Her finner du de neste delene av serien:
Forvandlingen 1: Grunnleggende grep på hjemmebane
Forvandlingen 2: Gigantiske oljefunn
Forvandlingen 3: Venstrebølgen i Latin-Amerika
Forvandlingen 4: Kina og BRICS
Forvandlingen 5: USA svekkes

(Jeg har skrevet kort om disse fem punktene før, så for deg som er en trofast leser av BrasiLeira er resten av dette innlegget delvis en repetisjon)

De fem hovedårsakene til den brasilianske forvandlingen på 2000-tallet
1. Grunnleggende grep på hjemmebane
Det aller viktigste er store politiske og økonomiske grep i Brasil. Med inflasjonen under kontroll, og godt hjulpet av fordelaktige internasjonale forhold, har dette skapt høy økonomisk vekst, mindre fattigdom og mindre ulikhet. Sosialprogrammet Bolsa Familia (familiestipend) er det viktigste enkelttiltaket for de fattigste, men langt fra det eneste. For middelklassen har enklere tilgang til lån vært viktigst. Til sammen har dette skapt et større hjemmemarked, noe som reddet Brasil gjennom den internasjonale finanskrisa.
Statens mer aktive rolle i økonomien etter at Lula ble president i 2003 er en nøkkel for å forstå denne utviklingen. Statens nye rolle, og mange av de andre positive endringene i Brasil på 2000-tallet, kan forstås bedre ved å analysere den brasilianske etter-diktaturgenerasjonen som først kom til makta med Fernando Henrique Cardoso i 1995. Les mer her: Etter-diktaturgenerasjonen som endrer Brasil
2. Gigantiske oljefunn
Brasil har funnet enorme oljeforekomster på dypt vann de siste fem årene, nesten like mye som resten av verdens funn til sammen. Dette har ført til massive investeringer i landets oljeindustri, noe som også smitter over på byggebransjen, industrien, de maritime næringene og servicesektoren. Brasil vil kunne bli en av verdens største oljeeksportører i løpet av de neste tiårene. For Norges oljenæring er Brasil det nye El Dorado.
3. Venstrebølgen i Latin-Amerika
Latin-Amerika har vært dominert av sentrum-venstreregjeringer det siste tiåret. Det har lagt grunnlaget for mer samarbeid og integrasjon, og kontinentet har opptrådd stadig mer samlet. Dette har også åpnet veien for store brasilianske investeringer i nabolandene, noe som ville ha vært mer problematisk om den politiske og ideologiske avstanden mellom land og ledere hadde vært større. Brasil bruker, på godt og vondt, sine økonomiske muskler til å få en lederrolle i regionen. Denne rollen ønsker Brasil å bruke som et springbrett for å få mer innflytelse globalt.
4. Kina og BRICS
Kina støvsuger verdensmarkedene for råvarer som Brasil eksporterer, som jernmalm, råolje og soya. Det sikrer Brasil store eksportinntekter og bidrar til økonomisk vekst, samtidig som det gjør Brasil mindre avhengig av USA og EU. Kina ble i 2009 Brasils viktigste handelspartner, en posisjon USA hadde tidligere.
Brasil er B-en i BRICS (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), en gruppe framvoksende økonomier som har fått betydelig mer innflytelse på 2000-tallet. BRICS er en manifestasjon av de endrede maktforholdene, politisk og økonomisk, i verden. Å bli med i BRICS er å spise kirsebær med de store, og det har bidratt til et mye mer selvsikkert Brasil på den internasjonale arenaen.
5. USA svekkes
Latin-Amerika var lenge omtalt som USAs bakgård. Slik er det ikke lenger. USA har på 2000-tallet vært mer opptatt av kriger i Irak og Afghanistan, Kinas voldsomme vekst og sin egen økonomiske krise. Med de viktigste strategiske interessene andre steder, har ikke USA hatt like stor evne og vilje til å dominere Latin-Amerika som før. Det har åpnet et politisk rom som Brasil har kunnet fylle.
Enig eller uenig?
De neste ukene kommer altså blogginnlegg om hvert av disse fem punktene. Du er hjertelig velkommen til å kommentere nedenfor, eller sende meg en e-post med dine synspunkter. Jeg setter stor pris på tilbakemeldinger, de er med på å skjerpe analysen til bokprosjektet Det nye Brasil.

Her finner du de neste delene av serien:
Forvandlingen 1: Grunnleggende grep på hjemmebane
Forvandlingen 2: Gigantiske oljefunn
Forvandlingen 3: Venstrebølgen i Latin-Amerika
Forvandlingen 4: Kina og BRICS
Forvandlingen 5: USA svekkes

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 13. juni 2012

Filled Under: Brasil - kjempen våkner, BRICS, Det nye Brasil, forvandlingen, Kina, Latin-Amerika, olje, økonomi, politikk, USA

Views: 1523

One Response to Ny serie: Den brasilianske forvandlingen på 2000-tallet

  1. […] Klikk inn på noen av de beslektede innleggene under. Eller klikk direkte på dette: Den brasilianske forvandlingen på 2000-tallet […]

Legg igjen en kommentar