MENU

HYDRO: Svak redegjørelse av statsråd Isaksen

Stortinget: Overraskende svak, nesten pinlig redegjørelse om Hydro-saken fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her viser jeg hvorfor. Torsdag 14. juni er det debatt i Stortinget. Da bør Isaksen svare bedre for seg.

 

 

I Stortinget 7. juni snakket statsråd Isaksen rett fra manus i tolv minutter. Det var en redegjørelse full av selvfølgeligheter og utelatelser. Det kom ingenting nytt på bordet, og næringsministeren lente seg utelukkende til Hydro som kilde. Det synes jeg er skuffende.

Spissformulert: Det er da ikke næringsminsterens oppgave å være Hydros mikrofonstativ i stortingssalen?

 

Regjeringen forventer – men har Hydro innfridd?

Næringsministeren begynte med å si at ”Regjeringen forventer at selskaper der staten er eier, skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar, og være i fremste rekke når det gjelder klima og miljø. I tillegg er det en selvfølge at selskaper med statlig eierandel følger lokale lover og regler der de har sin virksomhet.”

Dette er en selvfølgelighet. Så Isaksen burde jo ikke stoppet der. Han burde sagt noe om Hydro faktisk har gjort det staten forventer i denne saken. Nå er ikke jeg en ekspert på slike redegjørelser, men det må jo være det Stortinget forventer når næringsministeren skal informere?

  • Om samfunnsansvar kunne Isaksen for eksempel sagt noe om informasjonen til lokalsamfunn og presse var tilfredsstillende.
  • Eller om Hydros programmer for samfunnsansvar i lokalsamfunnet har vært gode nok.
  • Om klima og miljø kunne han sagt noe om dimensjoneringen av renseanlegget (som Hydro i etterkant skal oppgradere for 500 millioner kroner) har vært tilstrekkelig.

 

Her ser du Isaksens redegjørelse på Stortingets nett-TV.

 

Hydro som eneste kilde

Så kom statsråden inn på det som har skjedd ved Hydros anlegg i Barcarena de siste månedene. Nesten alle setningene begynte med uttrykk som ”Hydro har opplyst om” og ”ifølge Hydro”. Ikke én eneste gang refereres det til noen annen kilde enn Hydro selv. Det er overraskende.

Den eneste gangen næringsministeren kommer inn på saksens kjerne, de ulovlige utslippene som Hydro faktisk har innrømmet (uansett hvor store eller giftige de egentlig var), er det kun Hydros versjon som kommer fram: Hydros rapporter ”konkluderte med at det ikke har vært utslipp fra rødslamdeponiene, og at det ikke er indikasjoner på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn eller hatt varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten etter det kraftige regnværet.”

Vel. Andre rapporter trekke andre konklusjoner. Det er jo derfor det er så mye bråk rundt dette i Brasil. Og det bringer flere spørsmål: Har ikke departementet gjort egne undersøkelser? Er ikke andre kilder konsultert?

Her virker det som om næringsministeren har redusert sin rolle til å bli Hydros mikrofonstativ i stortingssalen.

 

– Jeg vil ikke gi uttrykk for synspunkter

Mot slutten informerte statsråden om at det er hans ansvar å følge opp om Hydro møter de forventninger staten har. Men han ville ikke si noe om de har gjort det eller ikke. Det eneste han sa handlet om å ikke si noe.

Hydros virksomhet i Brasil ligger under styrets ansvarsområde. Jeg vil derfor ikke gi uttrykk for synspunkter på selskapets håndtering av konkrete, operative forhold.

Vi skjønner at en statsråd ikke vil gå inn og styre konkrete operasjoner. Men en næringsminister kan godt si noe om selskapet møter statens forventinger. Det er vel faktisk en næringsministers ansvar. Det er mulig å si mye mer enn dette samtidig som man unngår å gå inn i detaljstyring.

Denne redegjørelsen var egentlig uten innhold. Torsdag 14. juni er det debatt i Stortinget. Da bør Isaksen svare bedre for seg.

 

Lese mer?

Her kan du lese hele redegjørelsen til statsråd Isaksen.

 

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 13. juni 2018

Filled Under: Hydro, industri, næringsliv, Norge-Brasil

Views: 1642

Comments are closed.