MENU

Her er de gode nyhetene

Det er mange dårlige nyheter fra Amazonas og Pantanal for tida. Men det skjer positive ting også! Her er seks saker som gir håp for framtida.

En ny soloppgang for Amazonas? I skyggen av av skogbranner og avskoging i Amazonas og Pantanal skjer det faktisk positive ting. Her er seks av de sakene jeg mener gir mest håp for framtida. Foto: Torkjell Leira

.

1) EU truer med å droppe frihandelsavtale

De neste månedene skal EU-landene ratifisere frihandelsavtalen med den søramerikanske handelsblokken Mercosul, der Brasil er største medlem. Allerede har parlamentene i Irland, Nederland og Østerrike sagt nei, med henvisning til avskoging i Amazonas. Og både Macron i Frankrike og Merkel i Tyskland sier de ikke vil ratifisere avtalen før Brasil tar avskogingsproblemet på alvor. Dette er bra.

Nå må Norge gjøre det samme! Snart skal frihandelsavtalen mellom Mercosul og EFTA ratifiseres. Der har ikke regjeringen turt å gjøre noe ennå. Det er ikke bra. Jeg håper på krefter innad i regjeringspartiene og på flertall i Stortinget for å stille forpliktende krav til avtalen og til Brasil – FØR ratifisering.

2) Internasjonale investorer protesterer mot avskoging

I sommer sendte en stor gruppe internasjonale banker, fond, forsikringsselskaper og investorer et tydelig brev til brasilianske myndigheter. Der sa de at hvis Brasil ikke skjerper sin Amazonaspolitikk, da kan de trekke sine investeringer ut av landet. Norske KLP og Storebrand var blant selskapene, og noen uker etterpå satt de i videomøte med Brasils visepresident Mourão. Han lovte tiltak, men de har nok ikke hatt veldig stor effekt ennå. Likevel er dette veldig positivt, ikke minst på grunn av punkt 3 og 4.

3) Brasilianske banker kaster seg på kritikken

Litt etter Mourãos møte med investorene, gikk de største private bankene i Brasil ut og advarte mot ulovlig avskoging i Amazonas. De var mildere i formuleringene, men budskapet var det samme: Hvis Brasil ikke makter å få kontroll på avskogingen og miljøkriminaliteten i Amazonas, setter det brasiliansk landbruk og næringsliv i fare. Både på grunn av naturødeleggelse og klimaendringer, men også på grunn av internasjonal fordømmelse og mulige sanksjoner.

4) Brasiliansk næringsliv lytter – og sier fra til regjeringa

Selv om verken president Bolsonaro eller miljøvernminister Salles er særlig interesserte i å beskytte regnskogen, så er de opptatt av næringslivets interesser. Inkludert eksportjordbrukets muligheter på internasjonale markeder. Brasiliansk industri og landbruk er livredde for sanksjoner, forbrukerboikott eller liknende, noe de risikerer fordi brasilianske varer produseres på en miljøødeleggende måte. Næringslivet snakker til regjeringa. Det kan få effekt.

5) Miljø og bærekraft er i alle medier

Aldri før har spørsmål om Amazonas, skogbranner og bærekraftig utvikling vært diskutert så ofte og grundig som nå. De fleste store mediehus kritiserer Bolsonaro-regjeringas miljø- og skogpolitikk. Det kan øke det folkelige presset på regjeringa og Kongressen og føre til litt bedre politikk og litt færre miljøfiendtlige lovforslag.

6) Urfolk er stadig bedre organisert og representert

Urfolk er de beste skogvokterne. Avskogingen er aller minst på urfolks territorier. Urfolk i Brasil har lenge hatt egne organisasjoner, nå er alle samlet i paraplyen APIB. Det gir mer slagkraft. Og i det samme valget som gjorde Bolsonaro til president, ble for aller første gang en urfolkskvinne valgt inn i Kongressen. Joenia Wapixana har klart å samle en stor gruppe kongressmedlemmer for å beskytte miljø og urfolks rettigheter. Her finner du henne https://www.camara.leg.br/deputados/204468

.

Moralen i historien? Det er aldri håpløst, selv om det kan se bekmørkt ut. Joda, det er lenge siden miljø og urfolk har vært under sterkere press i Brasil enn nå, men det har vært enda verre før. Og Brasil VET hvordan man skal gjøre det. Det er ikke mer enn åtte år siden Brasil var verdens største klimahelt på grunn av fantastiske resultater i Amazonas. Brasil har gjort det før, og Brasils kan gjøre det igjen. Vi må alle støtte så best vi kan.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 23. september 2020

Filled Under: Amazonas, Mercosur, næringsliv, urfolk

Views: 999

Comments are closed.