MENU

Brasils historie gjennom fem kart

Kart er fantastiske redskap. Uovertrufne for å formidle mye informasjon raskt og presist. Her er mine fem favorittkart over Brasils historie, sakset fra en forelesning jeg holdt på Universitetet i Agder for noen dager siden. Urfolk, slavehandel, økonomi og ekspansjon er noen av temaene.

 

Mapa Terra Brasilis

 

Kart 1: Terra Brasilis fra 1519.

Dette er et av de aller første kartene av Brasil overhodet, tegnet av portugisisk Lopo Homen. Se hvordan kystlinjen er ganske nøyaktig avtegnet, kun 19 år etter at europeerne først kom dit.

Men det mest interessante synes jeg er menneskene som er avbildet på kartet, indianerne som hogger ned trær og samler sammen tømmer. Det er selvfølgelig brasiltreet – pau brasil – det dreier seg om. Den første råvaren av verdi portugiserne fant. Den ble så viktig at landet som først ble kalt «Det hellige korsets land» kom til å bli hetende Brasil i stedet.

Og det var selvfølgelig ikke portugiserne som hogde ned trærne. Det var det indianerne som gjorde. Først i bytte mot knapper og glansbilder, seinere som slaver.

 

 

????????????????????????????????

 

Kart 2: Slavehandelen fra Afrika 1500-1900.

De røde pilene viser hvor slavene kom fra og hvor de ble fraktet. Tykkelesen på pilene viser hvor mange de var. Dette kartet viser tydelig hvor mange som endte opp i Brasil. Omtrent fem millioner, mer enn både Cuba, Jamaica og USA til sammen. Dette har ført til at halvparten av dagens 200 millioner brasilianere svarer svart eller farget når de blir spurt om farge/rase i folketellingene.

Slaveriet var også forutsetningen for hele koloniseringen av Brasil. Indianerne ble raskt for få, de døde av sykdommer eller flyktet. Så det var de afrikanske slavene som ble bærebjelken i samfunnet, som arbeidskraft i tømmerhogsten, på sukkerplantasjene, i kvegdriften og overalt i hus og hjem. Hva dette har betydd for Brasils kultur er et uuttømmelig tema. Stikkord: Samba, capoeira, candomblé, mat, osv.

Lese mer? Tidligere i år hadde jeg et innlegg i Klassekampen om dette: Brasil-USA 10-1.

 

 

mapa capitanias

 

Kart 3: De 15 kakestykkene Brasil ble delt inn i, de såkalte «capitanias».

Der portugisiske kongehuset privatiserte koloniseringen av Brasil. I 1534 ble landet delt inn i 15 capitania´er som ble delt ut til mektige familier. De fikk ansvar for å utvikle kystområdene i bytte mot monopol på handel og andre privilegier. Områdene gikk i arv, og dette ble starten på en utvikling som har gjort Brasil til et land der veldig få mennesker eier veldig store landområder. Det er igjen hovedårsaken til framveksten av De jordløses bevegelse (MST), den største sosiale bevegelsen i Latin-Amerika.

NB: Legg merke til linjen nord-sør på dette kartet. Det er Tordesillas-linjen som delte den nye verden mellom Spania og Portugal. Mer om det i kart 5.

Lese mer? De jordløses bevegelse (MST) 30 år.

 

 

mapa Brasil economia seculo 16 a 1930

 

Kart 4: Brasils økonomiske sykluser

Avhengighet av én råvare – og utbyttingen av råvaren inntil aktiviteten kollapset – har vært et slående trekk ved Brasils historie. I Brasil kalles dette de økonomiske syklusene. Dette kartet viser den geografiske utbredelsen av ulike økonomiske aktiviteter på fra 1500-tallet fram til 1930,

Det begynte med Brasiltreet. Det vokste langs det meste av kysten, men ble beskattet så kraftig at det nærmest forsvant i løpet av 50-60 år. Det fortsatte med sukker på midten av 1500- og gjennom hele 1600-tallet. Sjekk områdene i grønt langt kysten i Nordøst på kartet over. På 1700-tallet var det gull, se de lysebrune områdene i innlandet nord for Rio og São Paulo. Den fjerde store syklusen var dreide seg om kaffe. Det startet på 1800-tallet i São Paulo, og er markert i rødt.

 

mapas Brasil 1534-1990

 

Kart 5: Brasils geografiske ekspansjon

Disse fire kartene viser Brasil i 1534 , 1709, 1889 og 1990, inndelt i datidens regioner eller delstater. Det første kartet viser kapitania´ene som strekker seg inn til Tordesilla-linjen.  I 1709 hadde private og offisielle ekspedisjoner på jakt etter slaver, gull og mineraler utvidet Portugals dominans betraktelig.

Da Brasil ble en republikk i 1889 hadde landet ekspandert i sørvest, hovedsakelig på grunn av områder tatt i krigen mot Paraguay. Det var også delt opp i flere regioner. Rundt år 1900 ble Acre i Amazonas innlemmet i Brasil, og med den nye grunnloven av 1988 ble dagens inndeling i 27 delstater offisiell.

Brasils kontinentale størrelse (det femte største landet i verden) er altså resultatet av 500 år med ekspansjon. Gjennom ekspedisjoner, kriger, overtalelse og kjøp har landet endt opp med å bli fem ganger større enn det Tordesillas-traktaten bestemte. En historie av stadig ekspansjon deler Brasil med USA, og det tror jeg er en av grunnene til de høye ambisjonene og den nærmest grenseløse veksttrangen som råder i begge land.

Les mer om dette her: Brasil er fem ganger større enn avtalt.

 

Lese enda mer?

Poengene med disse fem kartene har jeg skrevet mye om i boka mi Brasil – Kjempen våkner. For meg er dette uhyre viktige og delvis underkommuniserte årsaker til at Brasil har blitt Brasil. I del 1 av boka har jeg viet et kapittel til fire av de fem poengene som kartene belyser: Desimering av urbefolkningen, slaveri som grunnleggende sosial og økonomisk struktur, skjev fordeling av jord og geografisk ekspansjon.

Les om og bestill «Brasil – Kjempen våkner» her.

Se kort videopresentasjon av boka her.

 

 

 

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 2. november 2014

Filled Under: foredrag, historie, kart

Views: 4142

Legg igjen en kommentar