MENU

Brasil og miljø: The Empire Strikes Back

Fredag 6. juli skal jeg ha en forelesning på sommerskolen på Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Tema: Miljø og urfolks rettigheter i Brasil. Jeg har kalt forelesningen «The Empire Strikes Back».

 Påsatt skogbrann for å rydde land til soyaplantasje i Xingu-området i Brasil. Foto: ISA.

Hvorfor? Etter mange år med positiv utvikling er miljø- og urfolksinteressene på defensiven. Myndighetenes satsing på store energiprosjekter, gruvedrift, veibygging og industrielt jordbruk truer miljøet og livsgrunnlaget til landets urfolk, ikke minst i Amazonas. De beste eksemplene på denne utviklingen er utbyggingen av verdens tredje største vannkraftverk – Belo Monte – i Amazonas og behandlingen av den nye skogloven som paradoksalt nok åpner opp for mer avskoging i hele Brasil.

Miljøbevegelsen hudfletter president Dilma
Brasils miljøbevegelse vurderer president Dilma Rouseffs regjering slik: «Det største tilbakeslaget for miljø- og rettighetsagendaen siden slutten av militærdiktaturet».

Bildet er heldigvis ikke entydig negativt. Avskoging i brasiliansk Amazonas har gått kraftig ned de siste årene. Hovedårsakene til dette er systematisk innsats fra myndighetenes side, sterkt press fra miljøbevegelsen og lavere priser på kjøtt og soya på det internasjonale markedet.

Samtidig er det viktig å forstå at den høye avskogingen vi har sett i Amazonas før er en villet politikk. Det er langt i fra noe som har skjedd av seg selv, eller uten at myndighetene har visst om det. Tvert i mot, myndighetene oppfordret til avskoging i Amazonas gjennom veibygging, bosettingsprogrammer og subsidier. Under miljøvernminister Marina Silva (2003-2008) endret dette seg. 

Urfolks territorier beskytter best
Et annet poeng i forelesningen er at urfolks territorier er det beste vernet mot avskoging. Selv om avskogingspresset er høyt i områdene rundt, så stopper avskogingen i de aller fleste tilfellene ved grensa til områdene som urfolk selv bestemmer over. Dette kartet fra Xingu illustrerer poenget godt. Urfolksterritoriet Xingu ligger i grønt i midten, de røde områdene rundt er avskoging.

Her er to gode artikler på engelsk for å forstå utviklingen i brasiliansk Amazonas de siste 40 årene. De vil jeg bruke på HiOA i morgen:

  • Paulo Barreto & Daniel Silva (2010) Will cattle ranching continue to drive deforestation in the Brazilian Amazon? http://www.imazon.org.br/publicacoes/congressos-e-anais/will-cattle-ranching-continue-to-drive  (presentasjon på portugisisk, last ned pdf på engelsk)
  • Ana Rodrigues et al (2009) Boom-and-Bust Development Patterns Across the Amazon Deforestation Frontier. http://www.sciencemag.org/content/324/5933/1435.abstract
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 5. juli 2012

Filled Under: Amazonas, avskoging, foredrag, infrastruktur, miljø, regnskog, urfolk

Views: 1407

Legg igjen en kommentar