MENU

Brasil: Avskogingen i Amazonas nesten doblet siste år

Denne uka kom de første anslagene over avskoging i brasiliansk Amazonas for det såkalte skogåret 2013. Beregningene viser en økning på 92 prosent i forhold til skogåret 2012. Dette er en svært bekymringsfull, men ikke overraskende utvikling.

avskoging+soya+xingu+TL

Regnskog og soyaplantasje i brasiliansk Amazonas. Foto: Torkjell Leira

 

Det er den brasilianske miljøorganisasjonen Imazon som står bak målingene. I Imazons siste månedsrapport, lansert på mandag, går det fram at avskogingen de siste tolv månedene (aug. 2012 – juli 2013) var 92 prosent høyere enn tilsvarende periode året før.

Imazon er en høyt respektert orgnaisasjon i Brasil, og deres målinger av avskogning er like gode som de statlige. I figuren under ser du registrert avskoging måned for måned. Søylene i blått gjelder skogåret 2012, søylene i rødt gjelder 2013. Økningen er mest markert i september og oktober 2012.

 

Skjermbilde 2013-08-21 kl. 12.19.37

 

 

Offisielle tall bekrefter utviklingen

Også målinger fra det nasjonale instituttet for romforskning (INPE) viser økt avskoging. INPEs tall for de 10 første månedene av skogåret 2013 viste en økning på 14 prosent i forhold til hele 12-månedersperioden året før. I figuren under har nettstedet Mongabay satt de INPEs siste målinger inn i søyler som tilsvarer Imazons figur over. Her er økningen kraftigst i august 2012 og mai 2013:

 

Skjermbilde 2013-08-21 kl. 12.31.20

Vi ser at resultatene fra måned til måned varierer en hel del. Det er hverken veldig viktig eller bekymringsfullt i den store sammenhengen. Månedstallene baserer seg på satelittbilder av dårligere oppløsning enn satelittbildene som ligger til grunn for de offisielle årstallene som publiserers av INPE hvert år i november/desember. Imazon og INPE bruker forskjellige målemetoder, men på årsbasis ligger beregningene veldig likt.

Les mer her: ABC om måling av avskoging i Amazonas.

 

Hvorfor øker avskogingen?

Ifølge Imazon er det mange årsaker til at avskogingen vokser. Det ene er asfalteringen av hovedveien BR 163 gjennom Amazonas. Nye og bedre veier åpner opp tidligere urørte regnskogsområder. For det andre er det bygging og prosjektering av nye vannkraftverk i Amazonas. Det fører til eiendomsspekulasjon i berørte områder, der hogst er et bevis på bruk og eiendomsrett, samt avskoging direkte forårsaket av byggearbeidene.

Den tredje årsaken er nye, store jordreformbosettinger som fører tusenvis av fattige familier inn i skogen. Den fjerde er mer rydding av skog til beiteland, fordi delstaten Pará nylig har blitt erklært fri for munn og klovsyke og dermed kan begynne å eksportere kjøtt.

 

Skogloven svekket

En siste årsak er at avskogingen har økt er at skogloven (Código Florestal) har blitt svekket:

– Vi har lagt merke til at avskogingen begynte å stige etter [endringene i] Código Florestal, noe som skapte et klima av straffrihet, at det er mulg å gi amnesti til de som driver med ulovlig avskoging, uttalte Imazons forsker Heron Martins til avisa O Globo i forbindelse med lanseringen av målingene.

 

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 21. august 2013

Filled Under: Amazonas, avskoging, skoglov, vannkraft

Views: 1790

Legg igjen en kommentar