MENU

Bolsonaros Brasil: Verste avskogingstall på 11 år

Da er det bekreftet. President Bolsonaros politikk har ført til de høyeste tallene for avskoging i Amazonas siden 2008. Det tragiske er at Brasils myndigheter og landsbruksnæring vet hvordan man kan unngå det. Men de vil ikke. Spørsmålet nå er egentlig hvorfor avskogingen ikke er enda høyere.

Nesten 10.000 kvadratkilometer skog ble hugd og brent i brasiliansk Amazonas i skogåret 2019. Det er en dobling siden 2012. Foto: Imazon.

Hvorfor er avskogingen så høy nå?

Dessverre er den aller viktigste årsaken en mann ved navn Jaír Messias Bolsonaro. Helt siden valgkampen i 2018 har han hamret løs på urfolks- og miljøinteresser. (Før det også, riktignok, men da var det ingen som hørte på ham.) Han har kalt statsansatte i miljødirektoratet Ibama for «terrorister» siden de vil pålegge bønder å følge landets miljølovgivning.

Samtidig har han gitt overtydelige signaler til storbøndene om at nå er det fritt fram i Amazonas, nå kan de hogge og brenne så mye skog de bare vil. Han har for eksempel ivret for at folk som blir bøtelagt for miljø-kriminalitet skal slippe å betale bøtene sine.

Siden han ble president i januar 2019 har han kuttet budsjettene til statens egne miljøorganer og lagt alt vernearbeid på is. Han har også, sammen med miljøvernminsiter Salles, effektivt torpedert Amazonasfondet. Norges største klimatiltak er nå i praksis uten ledelse, og Norge har frosset sin støtte for skogbevaring i 2019. Da skogbrannene sto på som verst i Amazonas i høst, avviste han støtte fra G7-landene, under påskudd av at det var «nykolonialisme».

Med alle disse dårlige nyhetene er spørsmålet egentlig: Hvorfor er ikke avskogingen enda høyere?

Så mye har avskogingen i brasiliansk Amazonas variert de siste 30 årene. Det var helt ute av kontroll til langt ut på 2000-tallet. Så kom en kraftig satsing mot avskoging fra president Lulas nyinnsatte regjering fra 2003. Det virket. Nå er tallene dessverre på vei opp igjen. Kilde: Brasils statlige romforskningsinstitutt (INPE), tilrettelagt av Mongabay.

Hvorfor ikke enda høyere?

Heldigvis finnes det flust av gode krefter i Brasil. Bare se en gang til på kurven over årlig avskoging i figuren over. Den gikk kraftig ned fra 2004 til 2012. Det var mange årsaker til det, aller viktigst var statlig innsats for a) å opprette flere verneområder, b) å sende ut flere politifolk i felt, og c) for å hindre miljølovbryterne i å få lån, kreditter og markedsadgang. Bolsonaros politikk opphever eller svekker alle disse tre suksessfaktorene.

En annen viktige faktorer var soyaindustriens moratorium mot å kjøpe soya fra avskogende områder i Amazonas. Det moratoriet går dagens landsbruksminister Tereza Cristina Dias  kraftig ut mot.

Press fra Brasils egen miljøbevegelse har vært viktig, i tillegg til internmasjonal oppmerksomhet. Mange krefter i brasiliansk næringsliv og finans har dyttet på i riktig retning. Dette presset er blitt enda viktigere i dag.

Hva bør Norge gjøre?

Regjeringen, ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen, har allerede frosset støtten til Amazonasfondet. Det kom som en konsekvens av at Brasil la ned fondets styringskomite og vitenskapelige komite. Det var en uventet, men helt riktig reaksjon.

Samtidig har regjeringen, ved næringsminster Torbjørn Røe Isaksen, latt være å gjøre noe som helst i forbindelse med handelsavtalen EFTA – Mercosul. Norge kunne ha sagt at å forhandle ferdig avtalen mens situasjonen i Amazonas var ute av kontroll, ikke lot seg gjøre. Norge kunne også ha gjort som Frankrike og Irland gjorde ved tilsvarende avtale med EU; sagt at å ratifisere avtalen var uaktuelt så lenge brannene raste. Norge, ved statsråd Isaksen, valgte å ikke gjøre noen ting.

Min anbefaling til statsminister Erna Solberg må bli denne: Vis mot! Ikke la være å si fra til Brasil om at slik som nå går det ikke an å ha det. Og ikke vær redd for å rasle med sablene og EFTA-avtalen. Om ikke Bolsonaro hører etter, så har han rådgivere i næringslivet som gjør det. Og de lytter han til.

 

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 26. november 2019

Filled Under: Amazonas, Amazonasfondet, avskoging, Jair Bolsonaro, Mercosur, miljø

Views: 1198

Comments are closed.