MENU

Bakrus i Brasil

Onsdag 24.10 hadde jeg hovedinnlegget på debattsidene i Dagens Næringsliv. Det er ikke lagt ut på nett ennå, derfor kommer det her. Interessant å se hvordan DN har redigert innlegget. Det enkle ordspillet som jeg likte så godt i overskriften, bakrus i pre-sal, er blant de tingene som er tatt ut. Her er teksten i den formen den ble sendt inn.
.
 .
Oljefesten i Brasil: Bakrus i pre-sal?
.
For fem år siden offentliggjorde Brasil verdens største offshore oljefunn. Det utløste en voldsom investeringsvilje i oljeindustrien verden over, også i Norge. I dag river den samme industrien seg i håret i skuffelse. Hva har skjedd? Det er på tide med en reality-check på forventninger og framtidsscenarioer.
.
250 km utenfor kysten av Rio og São Paulo ligger de såkalte pre-sal-feltene. Navnet – før saltet– kommer av at oljen ligger under et kilometertykt lag med salt. Brasilianske myndigheter anslår at pre-sal-feltene inneholder så mye som 70-80 milliarder fat olje. Til sammenlikning har Norges totale oljeproduksjon vært på cirka 28 milliarder fat siden Ekofisk begynte å produsere i 1971.
.
I Brasil utløste pre-sal-funnene den reneste eufori. Daværende president Lula hevdet med en av sine mange fotball-metaforer at pre-sal var et bevis på at Gud spilte på Brasils lag. Det ble spekulert i investeringer på tusen milliarder dollar, titusenvis av nye arbeidsplasser og at landet i løpet av et tiår ville bli en av verdens fremste oljeeksportører. Over hundre norske selskaper etablerte seg i Brasil for å bli med på pre-sal-festen.
.
I dag kan det se ut som om deltakerne er i bakrus, allerede før festen kom ordentlig i gang. Oljen ligger fortsatt urørt seks-sju kilometer under havoverflaten. Letevirksomheten ligger årevis bak skjema. Deler av brasiliansk og internasjonal oljeindustri nærmer seg grensen for hvor mye penger de kan tape.
.
I Norge forklares forsinkelsene ofte med mangel på kvalifisert arbeidskraft og høye krav til lokalt innhold. Hovedårsaken finnes imidlertid i brasiliansk politikk, spesielt i brasilianske myndigheters forventninger til skatteinntekter.
.
Da pre-sal-forekomstene ble bekreftet, besluttet nasjonale myndigheter å endre oljelovgivningen. Argumentet var at oljen i pre-sal var så å si garantert, derfor burde staten ha en større andel av fortjenesten enn vanlig. Lovendringen i 2010 bestemte også at Petrobras skulle ha en minimumsdeltakelse på 30 prosent i alle nye pre-sal-felt. I dag mener mange brasilianske oljeanalytikere at Petrobras mangler kapital og menneskelige ressurser til å delta så sterkt i samtlige pre-sal-felt. De hevder selskapets manglende kapasitet er en årsak til forsinkelsene.
.
Brasils regjering ønsket også å endre nøkkelen som fordeler royalty mellom kommuner, delstater og nasjonalstat – til fordel for nasjonalt nivå. Det skapte furore lokalt. I Rio har det vært store protester i gatene, og delstatspolitikerne har gått kraftig ut mot lovforslaget. Et resultat av dette er at royalty-debatten fortsatt ruller fram og tilbake i Kongressen, uten noen dato for avstemning. Og uten en vedtatt lov, ingen nye konsesjoner. Det har ikke vært gjennomført anbudsrunder i pre-sal siden 2007.
.
Om det er brasilianske myndigheters forventninger om inntekter som er hovedårsaken til forsinkelsene, er det internasjonale selskapers forventninger til Brasil som er hovedårsaken til deres (foreløpige) tap. Det henger sammen med manglende kunnskap om landet, forretningskulturen og det politiske spillet.
.
Den første, helt elementære lærdommen må være å huske at ting tar tid. Og i Brasil tar ting mye lenger tid enn det vi er vant til i Norge. Den andre lærdommen må være at brasilianske forretningsplaner og produksjonsmål er betydelig mindre realistiske enn de er i Norge. – De er heller mål å strekke seg mot, som en sentral person i brasiliansk UD fortalte meg. Den tredje lærdommen må være at brasiliansk politikk er meget uforutsigbar.
.
Derfor skal norske bedrifter ta det med en klype salt når Brasils gruve- og energiminister Edison Lobão på oljemessen i Rio 18. september annonserer at den neste anbudsrunden for pre-sal vil skje i november 2013. Slike løfter har brasilianske myndigheter gitt før, uten at de har materialisert seg. Uansett må royalty-lovgivningen være på plass i god tid før anbudsrunden. Og om det vil skje er høyst usikkert.
.
Pre-sal vil definitivt skape store inntekter for Brasil, landets oljeindustri og norske selskaper. Men avkastningen vil komme langt senere enn de aller fleste forventet. De som har lommebok til å ha tålmodighet, og de som kjenner Brasil best, er de som vil vinne kappløpet.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 24. oktober 2012

Filled Under: olje, økonomi, Petrobras, politikk, pré-sal, Statoil

Views: 1603

One Response to Bakrus i Brasil

  1. […] er min kronikk i DN i fjor om det politiske spillet rundt pré-sal. Stadig […]

Legg igjen en kommentar