MENU

Back to the Future: En kort analyse av Lulas program 2023-2026

Søndag 2. oktober går 156 millioner brasilianere til valglokalene. Det viktigste de skal gjøre er å stemme på president. Her er innlegg 2 av 2 om de politiske programmene til de to favorittene: Lula og Bolsonaro.

Forsida på Lulas program 2023-2026 er nitrist. Det samme er resten av designen. Men innholdet er interessant, og peker ut en helt annen kurs enn den Bolsonaro peker ut.

[Klikk her for å lese analysen av Bolsonaros program]

Lulas program er kort og uoversiktlig. Det har navnet «Retningslinjer for programmet for gjenoppbygging og transformasjon av Brasil» og ser gørrkjedelig ut. Det er rett og slett en bulletpunktliste på 20 sider i svart/hvitt.

Innholdet er, akkurat som Jair Bolsonaros program, en blanding av overordnede selvfølgeligheter, situasjonsbeskrivelser, skryt over ting gjennomført under hans styre og noen få tiltak for de neste fire årene. Men det Brasil Lula og Bolsonaro synes og ønske seg, er vidt forskjellig.

Min hovedkonklusjon om Lulas plan for de neste fire årene: Back to the Future.

Uoversiktlig, kjedelig og for lite forpliktende

Lulas program er på 20 sider. Det er delt opp i 121 punkter under de tre overskriftene a) sosial utvikling og rettigheter, b) økonomisk utvikling og bærekraft og c) forsvar av demokratiet og gjenoppbygging av staten.

Hvert punkt er et avsnitt om et spesielt tema. Noen temaer, som sult, kvinner, landbruk, miljø og demokrati, går over flere punkter. Men her må du lese alt før du vet hva det handler om. Lula & co: Dette er dårlig. Men årsaken er vel at nesten ingen leser valgprogrammer. Lula & co har nok brukt tida og kreftene på andre ting enn design.

Programmet presenteres på forsida som et «utgangspunkt for en bred, nasjonal debatt». Det er kanskje ment som en invitasjon, men jeg synes det blir for lite forpliktende. Et politisk program for en presidentperiode skal jo stake ut en kurs, ikke bare invitere til en samtale. Innledningsvis nevnes også alle partiene som har vært med å lage det: PT, PSB, PCdoB, PV, PSOL, REDE, SOLIDARIEDADE, AVANTE og AGIR, altså det aller meste av Brasils sentrum-venstreside.

Dette er invitasjonen til å delta i debatten på nett. Veldig mye mer innbydende enn selve programmet. Vil de ikke at folk skal lese det?

Angrep på angrep på Bolsonaro

Lulas program er gjennomsyret av angrep på sittende president Jair Bolsonaro. Presidentens navn nevnes riktignok aldri, men det er mange henvisninger til «den sittende regjeringen» og «dagens styre». Og alltid når det er noe negativt å snakke om. Et eksempel er hovedordet i tittelen på selve programmet: «gjenoppbygging». Lulas leir mener at landet er bygd ned og ødelagt under Bolsonaro, og at nå er det nødvendig å bygge det opp igjen.

Andre ord som går igjen er disse: demontere, fornedre, forsømme, skade, forfølge og trakassere. Alle brukt om Bolsonaro-regjeringens politikk de siste fire årene. Så hovedmotstanderen for Lula i denne valgkampen er det ikke vanskelig å peke ut.

Alle skal få, bortsett fra de «superrike»

Hva er det så Lula ønsker å fremme som sitt alternativ til Bolsonaro? Her tror jeg de tre hovedoverskriftene er gode holdepunkter: sosial utvikling og rettigheter, økonomisk utvikling og bærekraft, samt forsvar av demokratiet og gjenoppbygging av staten.

De fleste minoriteter og marginaliserte grupper er nevnt eksplisitt i teksten, som kvinner, urfolk, quilombolas, svarte LGBTIQIA+, ungdom og folk med funksjonsnedsettelser (punkt 36-43). Alle skal det satses spesielt på. De enste som det skal gå ut over, i hvert fall hvis vi skal dømme ut fra programmet, er de såkalt superrike (punkt 52-53). De skal ilegges høyere skatter og betale mer av gildet enn i dag.

Det første konkrete forslagene er talende

Det første jeg leser som en konkret lovnad i Lulas program handler om arbeideres rettigheter. I punkt 13 heter det at den nye regjeringen vil legge fram et forslag om en ny arbeidsmiljølov (legislação trabalhista), med spesielt fokus på fattige arbeidere og selvstendig næringsdrivende som hushjelper, telefonselgere, motorsykkelbud og über-sjåfører. Dette for å bøte på den nedbyggingen av arbeidsmiljøloven som de mener den sittende regjeringen har stått for.

Dette står i sterk kontrast til det første konkrete forslaget i Bolsonaros program. Det handler om å forenkle lovgivning, redusere skatt i privat sektor og «fortsette forbedringen av arbedsmiljøloven» (s. 7).

Med andre ord: Der Bolsonaros program legger opp til mindre regulering og flere unntak fra arbeidsmiljøloven, vil Lulas program ha det stikk motsatte: mer regulering og færre unntak. Dette er et gjennomgående kjennetegn for de fleste andre områder i de to programmene.

Nyliberalisme, nei takk

En av de største, strukturelle forskjellene mellom Lulas og Bolsonaros program gjelder nettopp dette spørsmålet: Hvor aktiv skal staten være i økonomien? Ifølge Lulas program skal staten være «nav og tilrettelegger» i økonomien. Staten må «ta tilbake» sin rolle i den økonomiske og sosiale utviklingen i landet (punkt 76).

Bolsonaros program er full av positive referanser til nyliberal politikk. Lulas program vil «overvinne den nyliberale modellen som har ført landet bakover» (punkt 54). Bolsonaro ønsker å fortsette privatiseringen av statlige selskaper som Eletrobras, Petrobras og posten (s. 9 og 36). Lula er sterk motstander, og lover full stopp i pågående prosesser (punkt 77-78).

Om velferdsstaten: Uforpliktende vs. konkret

Ett ord jeg som skandinav legger ekstra merke til er dette: velferdsstat. Allerede i punkt 11 kommer følgende melding: «Håpets Brasil [som er det Brasil Lula mobiliserer for] krever en forpliktelse […] rundt en sosial velferdsstat.» Dette er et lovende, om enn uforpliktende, mål.

Også i punkt 53, om skattereform, kommer programmet tilbake til dette. Lula vil foreslå et nytt og mer rettferdig system som skal skattlegge de rike mer og de fattige mindre, «for å finansiere velferdsstaten». Dette er formulert som noe mer enn et uforpliktende mål, dette er et konkret forslag. Det er bra.

Tilbake til fremtiden

Lulas program bruker mye plass på å skryte av tidligere bragder. Sosialprogrammet «Bolsa Familia nevnes allerede i punkt 20. Under punkt 24 skrytes det av Lulas og Dilmas arbeid for helse. Nedgangen i avskoging i Amazonas nevnes tydelig i punkt 90-95. Til og med anti-korrupsjonsarbeidet trekkes fram i punkt 111.

Så for dem som lurer på hvor Lula ønsker å ta Brasil, anbefaler jeg å ta en titt på landet under hans åtte år som president 2003-2010. Da gikk mye bra i Brasil. De tre kjennetegnene jeg alltid har trukket fram er disse: Solid økonomisk vekst, mindre fattigdom og mindre avskoging i Amazonas.

Men da var verdensøkonomien perfekt for et råvareeksporterende land som Brasil. Nå er det mye vanskeligere.

Her finner du Lulas program

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/BR/544/candidatos/893498/5_1659820284477.pdf?fbclid=IwAR3-Zxn1-aPQYQ30e45X9p2SctTC776NRQGS7LQvLQZz7NDFiJ_unKajNQA

Lese om Bolsonaro? Se under!

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 26. september 2022

Filled Under: Jair Bolsonaro, Lula, politikk, valg 2022

Views: 440

Comments are closed.