MENU

Avskogingen i Amazonas fortsetter å falle

Helt ferske tall for avskoging i Amazonas er akkurat kommet. To ulike metoder viser en nedgang på 22-36 prosent sammenliknet med året før. Det er gode nyheter, men lovendringer og politiske signaler kan reversere trenden. Antallet påsatte skogbranner august 2012 er dobbelt så høyt som året før.
Veibygging i Amazonas fører til avskoging. Her fra delstaten Amapá. 
Foto: Torkjell Leira
Avskogingen i brasiliansk Amazonas er redusert med nesten 80 prosent siden toppåret 2004. De siste par årene har kurven flatet ut, og mange forskere har fryktet at lovendringer og myndighetenes vannkraftprosjekter i Amazonas ville føre til mer avskogingen. Les mer her: ABC om avskoging i Amazonas.
To uavhengige kilder viser nedgang
De foreløpige målingene til både det statlige romforskningsinstituttet (INPE) og miljøorganisasjonen Imazon viser at avskogingen fortsetter å falle. Ifølge INPEs overvåkningssystem Deter ble litt over 2000 kvadratkilometer skog borte i Amazonas i skogåret 2012, det vil si perioden august 2011 – juli 2012. Det var 22 prosent mindre enn målingene for skogåret 2011.
Disse tallene er ikke offisielle. Systemet Deter benytter seg av satellittbilder med dårlig oppløsning, og i store deler av året er Amazonas dekket av skyer. Derfor avdekker Deter bare en brøkdel av all avskoging som faktisk skjer på bakken. Erfaringsvis er de reelle tallene, som offentliggjøres i desember, tre ganger høyere. Men uansett er en nedgang svært positivt.
Også Imazons mållinger viser mindre avskoging. Med base i de samme satellittbildene som INPE, men ved å ta i bruk en annen analysemetode, kom Imazon fram til at avskogingen i skogåret 2012 var 36 prosent mindre enn i 2011.
– Ute av kontroll i Pará
Imazons analyser viser at avskogingen har økt kraftig rundt hovedveien BR 163 i delstaten Pará. Det er tre årsaker til dette. For det første asfalteres veien. For det andre bestemte president Dilma Rouseffs tidligere i år å endre grensene til flere naturvernområder for å legge til rette for vannkraftutbygging i elva Tapajos. For det  tredje åpner delstatsmyndighetene for å minske et annet verneområde. Alt dette fører til mer trafikk, mer spekulasjon og mer ulovlig hogst. – Situasjonen rundt BR 163 er ute av kontroll, hevder seniorforsker Beto Veríssimo i Imazon.
Lovendringer kan reversere god trend
Det som skjer i Pará viser risikoen ved asfaltering og utbygging i Amazonas. Samtidig uthules lovverket som beskytter regnskogen. De siste årenes harde debatt om skogloven (Codigo Florestal) resulterte i full seier for godseierlobbyen og industrijordbruket. Verneinteressene tapte.
Foreløpig fortsetter det positive fallet i avskoging, men det er ingen garanti for at det vil fortsette slik. INPEs målinger av skogbranner er urovekkende. Fra 1. til 21. august i år ble det målt 17.000 skogbranner i Amazonas. Det er nesten en tredobling fra tilsvarende periode i fjor. Trenden med sju års nedgang i avskogingen i Amazonas kan være i ferd med å snu.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 22. august 2012

Filled Under: Amazonas, avskoging, Dilma Rouseff, infrastruktur, miljø, regnskog, vannkraft

Views: 1322

Legg igjen en kommentar