MENU

ABC om måling av avskoging

Hva er avskoging?
Avskoging er det å brenne ned eller på annen måte å rydde skog. Som oftest betyr avskoging at alle trærne er fjernet. Hvis noen trær står igjen, kalles det skogforringelse eller degradering. Både avskoging og skogforringelse kan måles.

Avskoging (i rødt) og urfolksterritorier (i grønt) i brasiliansk Amazonas. Kartet viser tydelig at avskogingen kommer fra sør og øst og at den stanser ved grensene til urfolksterritoriene. Kilde: ISA

I dagens klimadebatt diskuteres hvordan utviklingsland skal få betalt for å la skogen stå (avskoging står for ca. 15 prosent av de totale klimagassustlippene i verden). Et aktuelt eksempel: Norge og Brasil skrev i 2008 under en avtale om at Norge skal betale Brasil for å redusere avskogingen i Amazonas. Pengene går inn i det brasilianske Amazonasfondet.

Les ABC om Amazonasfondet her

Hvordan måler man avskoging i Brasil?
I dag bruker man satellittbilder for å måle avskogingen i Amazonas. Satellittbildene kan leses av visuelt, det vil rett og slett si å se på dem og vurdere dem opp mot en skala man vet samsvarer med reell avskoging på bakken.

Bildene kan også leses av ved hjelp av datamaskiner, der spesialprogrammer måler hver enkelt punkt (eller piksel) ut fra en skala som også er avstemt med avskoging på bakken. I begge tilfellene vil resultatene også tolkes av erfarne folk.

I Brasil er det Det nasjonale romforskningsinstituttet (INPE) som gjør de offisielle målingene. De har flere systemer. De viktigste er DETER og PRODES.

Hva er forskjellen på DETER og PRODES?
DETER er et system for å gi rask beskjed om avskoging. Målingen skjer hver måned, men ulempen er at bildene har dårlig oppløsning. I tillegg er det mye skyer i Amazonas, spesielt i regntiden. Derfor fanger ikke DETER opp all avskoging. Tallene fra DETER har de siste årene bare vist ca. 30% av all avskoging som faktisk skjer.

PRODES er et system for nøyaktig måling av årlig avskoging. Bildene har en mye bedre oppløsning enn de DETER bruker, men ulempen er at disse bildene er dyre og behandlingen er arbeidskrevende. Derfor skjer denne målingen bare en gang i året. Tallene fra PRODES blir publisert i desember hvert år. I 2010 var resultatet ca 6500 kvadratkilometer, noe som var det laveste tallet siden målingene begynte i 1988. Det er veldig bra!

«Avskogingsåret» er 12 måneder målt fra fra august til juli. Det henger sammen med regntid og tørketid og når avskogingen faktisk skjer. Derfor viser vil tallene for avskogingssåret 2010 avskoging som har skjedd i perioden august 2009 – juli 2010.

Finnes uavhengige målinger av avskoging?
Også den brasilianske miljøorganisasjonen Imazon driver måling av avskoging. Imazon bruker de samme satellittbildene og de samme grunndataene som INPE, de legges faktisk åpent ut på Internett. Men Imazon har en litt annen metode for å tolke dem og en litt annen definisjon av skogforringelse (degradering) enn INPE. Derfor varierer Imazons tall for avskoging hver måned noe fra INPE sine.

Denne variasjonen i månedstallene skaper av og til misforståelser og debatt i media. Men i det store og hele er INPEs og Imazonas målinger like. De årlige målingene fra PRODES er det ingen strid om i Brasil.

Imazon lager også prognoser for klimagassutslipp fra Amazonas, basert på målingene av avskoging.

Her finner du Imazons rapporter om avskoging i Amazonas (på portugisisk)

Det er bra at disse satellittbildene og dataene er fritt og gratis tilgjengelige. Det gjør det mulig for uavhengige institusjoner å drive egne målinger. Dette bør være modellen for overvåkning av skog og måling av avskoging i andre land i verden.

«ABC» er en serie innføringer i sentrale spørsmål om Amazonas, regnskog og urfolk.

NB: Disse artiklene ble skrevet i 2010-2011.

Sjekk ABC om Amazonas her
Sjekk ABC om avskoging i Amazonas her
Sjekk ABC om Amazonasfondet her

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 2. april 2011

Filled Under: ABC, Amazonas, avskoging

Views: 1861

One Response to ABC om måling av avskoging

  1. […] Les mer her: ABC om måling av avskoging i Amazonas. […]

Legg igjen en kommentar