MENU

ABC om avskoging i Amazonas

Avskogingen i brasiliansk Amazonas har falt drastisk siden 2004. Tallene for 2012 viser det laveste nivået på 25 år. Her er det du trenger for å forstå avskogingen, tallene og målingene.

Regnskog og soyaplantasje i Xingu, Brasil. Foto: Torkjell Leira

Rasering av regnskog er en av vår tids største miljøkatastrofer.

  1. Det tar ressursgrunnlaget fra hundrevis av millioner av mennesker.
  2. Det ødelegger det biologiske mangfoldet.
  3. Det fører til enorme utslipp av klimagasser.

 

Hva er avskoging?

Avskoging er å fjerne all skogen i et område. Det betyr at det ikke finnes et eneste tre igjen, eller bare noen få trær og busker. Det er viktig å huske at i tillegg til all 100% avskoging, ødelegges store områder «stykkevis og delt». Delvis ødeleggelse av skog kalles skogforringelse eller degradering.

På de siste femti årene har omtrent 20% av Amazonas blitt helt borte (avskoging). I tillegg er cirka 30% skadet (forringet).

 

Hvor mye regnskog forsvinner i Amazonas?

Avskogingen i Amazonas har heldigvis gått kraftig ned de siste årene. Dette kommer av en radikal nedgang i Brasil. Brasil har historisk stått for mer enn 90% av all avskoging i Amazonas.

I brasiliansk Amazonas var avskogingen i 2012 på ca. 4700 kvadratkilometer. Det er en nedgang på over 80% i forhold til toppåret 2004, og det laveste siden målingene startet i 1988.

Selv om avskogingen totalt i Amazonas går ned, har den i 2011 og 2012 økt rundt vei- og vannkraftprosjekter. Det viser at det er stor risiko for avskoging ved slike prosjekter, og det er planlagt en mengde av dem i årene som kommer. Brasilianske eksperter frykter at lovendringer vil legge til rette for mer avskoging i framtida. Bakgrunn: Brasils skoglov ødelegges.

Påsatt skogbrann i brasiliansk Amazonas. Foto: Regnskogfondet

 

Hvorfor ikke ta vare på skogen?

Det dreier seg selvfølgelig om penger. I regnskogen finnes store ressurser i form av tømmer, mineraler, olje og gass. Disse ressursene vil myndigheter og private selskaper utnytte, og da må skogen vekk. I Amazonas finnes også et stort potensial for vannkraft.

I tillegg brennes skogen ned til fordel for kjøttproduksjon, og for å etablere store soyaplantasjer. 80% av avskogingen i brasiliansk Amazonas skjer for for å skaffe beiteland til storfe til kjøttindustrien.

For å få adgang til ressursene og for å få transportert tømmer, kjøtt og soya til markedene, bygges veier på kryss og tvers i Amazonas. Det stykker opp regnskogen (såkalt fragmentering) og åpner opp for enda mer rasering.

 

Hvordan måler man avskoging?

I dag bruker man satellittbilder for å måle avskogingen i Amazonas. Satellittbildene kan leses av visuelt, det vil rett og slett si å se på dem og vurdere dem opp mot en skala man vet samsvarer med avskoging på bakken. Bildene kan også leses av ved hjelp av datamaskiner, der spesialprogrammer måler hver enkelt punkt (eller piksel) ut fra en skala som også er avstemt med avskoging på bakken. I begge tilfellene vil resultatene også tolkes av erfarne folk.

I Brasil er det Det nasjonale romforskningsinstituttet (INPE) som gjør de offisielle målingene. De har flere systemer. De viktigste er DETER og PRODES.

Avskoging (i rødt) og urfolksterritorier (i grønt) i brasiliansk Amazonas. Kartet viser tydelig at avskogingen kommer fra sør og øst og at den stanser ved grensene til urfolksterritoriene. Kilde: ISA

 

Hva er forskjellen på DETER og PRODES?

DETER er et system for å gi rask beskjed om avskoging. Målingen skjer hver måned, men ulempen er at bildene har dårlig oppløsning. I tillegg er det mye skyer i Amazonas, spesielt i regntiden. Derfor fanger ikke DETER opp all avskoging. Tallene fra DETER har de siste årene bare vist ca. 30% av all avskoging som faktisk skjer.

PRODES er et system for nøyaktig måling av årlig avskoging. Bildene har en mye bedre oppløsning enn de DETER bruker, men ulempen er at disse bildene er dyre og behandlingen er arbeidskrevende. Derfor skjer denne målingen bare en gang i året. Tallene fra PRODES blir lansert i desember hvert år.

«Avskogingsåret» er 12 måneder målt fra fra august til juli. Det henger sammen med regntid og tørketid og når avskogingen faktisk skjer

 

Finnes uavhengige målinger av avskoging?

Også den brasilianske miljøorganisasjonen Imazon driver måling av avskoging. Imazon bruker de samme satellittbildene og de samme grunndataene som INPE, de legges faktisk åpent ut på Internett. Men Imazon har en litt annen metode for å tolke dem og en litt annen definisjon av skogforringelse (degradering) enn INPE. Derfor varierer Imazons tall for avskoging hver måned noe fra INPE sine. De årlige målingene fra PRODES er det ingen strid om i Brasil.

Det er veldig bra at disse dataene er fritt og gratis tilgjengelige. Det gjør det mulig for uavhengige institusjoner å drive egne målinger. Dette bør være modellen for overvåkning av skog og måling av avskoging i andre land i verden.

 

Finnes målinger av avskoging for hele Amazonas?
Regnskogen i Amazonas strekker seg over ni land i Sør-Amerika. Systematiske målinger med åpne data og lang historie finnes bare i Brasil. Men i dag forbereder organisasjoner i det sivile samfunnet et helt nytt kart over avskoging i alle ni land. Metoden er det den brasilianske organisasjonen Imazon som har utviklet, og arbeidet gjennomføres i regi av nettverket RAISG som støttes av Regnskogfondet.

Spørsmål? Ta kontakt på e-post eller skriv en kommentar under.

 

«ABC» er en serie innføringer i viktige spørsmål om Brasil og Amazonas.

Sjekk de andre nedenfor.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 29. november 2010

Filled Under: ABC, Amazonas, Amazonasfondet, avskoging, kart, regnskog, Regnskogfondet

Views: 5343

One Response to ABC om avskoging i Amazonas

Legg igjen en kommentar