MENU

ABC om Amazonas

Amazonas er enormt. Det er verdens største regnskog og verdens største elvesystem. Fordelt over ni land i Sør-Amerika strekker Amazonas seg over sju millioner kvadratkilometer – mer enn 20 ganger Norges areal.

Sjekk kartet! Grønt er regnskog, rødt er avskoging og den gule linjen markerer det store Amazonas.

I Amazonas finner vi verdens mest mangfoldige økosystem, med dyre- og plantearter som ikke finnes noe annet sted i verden. Amazonaselva er navet i et enormt nettverk av elver som sammen er selve nervesystemet i regnskogen.

Amazonas er også hjem for over 30 millioner mennesker. Av dem er nærmere to millioner indianere, fordelt på rundt 370 urfolksgrupper med nesten like mange ulike språk, kulturer og livsanskuelser. I tillegg finnes et ukjent antall grupper (men sannsynligvis godt over hundre) som velger å leve helt uten kontakt med omverdenen.

Regnskogen lagrer mye karbon. Når skog hogges eller brennes, slippes store mengder CO2 og andre klimagasser ut i atmosfæren. Å ta vare på Amazonas er derfor avgjørende for å bremse klimaendringene, både lokalt, regionalt og globalt. Enorme områder av Amazonas avskoges hvert eneste år. Nesten en sjettedel er allerede helt borte, og halvparten er delvis ødelagt.

ABC: Dette er første innlegg av en serie. Neste ut blir ABC om avskoging og ABC om regnskog.

Vil du lære mer om Amazonas? Regnskogfondet arrangerer et todagers seminar på Litteraturhust i Oslo 14. og 15. oktober. Mer informasjon her: http://www.regnskog.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/Amazonas/4435.cms

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Previous post:
Next Post:

Written by:

Published on: 16. september 2010

Filled Under: ABC, Amazonas, avskoging, kart, klima, regnskog, urfolk

Views: 1748

3 Responses to ABC om Amazonas

  1. […] er liten ABC om Amazonas jeg skrev for noen år […]

  2. […] A for Amazonas […]

Legg igjen en kommentar