MENU

ABC om Amazonas

Amazonas er verdens største regnskog. Fordelt over ni land i Sør-Amerika strekker den seg over sju millioner kvadratkilometer – mer enn 20 ganger Norges areal!
I Amazonas finner vi verdens mest mangfoldige økosystem, med dyre- og plantearter du ikke finner noe annet sted. Gjennom hele Amazonas går et enormt nettverk av elver. De er selve nervesystemet i regnskogen og inneholder en femtedel av klodens rennende ferskvann. Amazonas er også hjem for over 30 millioner mennesker. Av dem er nærmere to millioner indianere, fordelt på rundt 370 urfolksgrupper.

I tillegg finnes et ukjent antall grupper som velger å leve helt uten kontakt med omverdenen. Regnskogen lagrer mye karbon. Når skog hogges eller brennes, slippes store mengder CO2 og andre klimagasser ut i atmosfæren. Å ta vare på Amazonas er derfor avgjørende for å bremse klimaendringene, både lokalt, regionalt og globalt.

Trues fra flere kanter

Enorme områder av Amazonas avskoges hvert eneste år. Nesten en sjettedel er allerede borte, og store deler er delvis ødelagt.
Jaget etter beitemark og naturressurser er hoveddrivkraften bak ødeleggelsene, og presset har økt de siste årene. For å nå fram til olje, gass, tømmer og mineraler har flere av Amazonaslandenes regjeringer gått sammen om å lage et gigantisk nettverk av veier og jernbanelinjer som skal gå på kryss og tvers av kontinentet. Med tanke på at 90 prosent av avskogingen i Amazonas skjer mindre enn 50 kilometer fra veier, er dette svært dårlige nyheter.
Selskaper som opererer i regnskogen tar sjelden hensyn til at det bor urfolk der. Dette medfører omfattende menneskerettighetsovergrep mot de som har regnskogen som sitt hjem.

Ett økosystem

Hvis dagens utvikling fortsetter, vil Amazonas stykkes opp av veier, hogst og naturressursutvinning. For å beskytte Amazonas må vi derfor løfte blikket og tenke på tvers av regions- og landegrenser. Like nødvendig er det å respektere rettighetene til indianere og øvrig lokalbefolkning. De som bor i Amazonas må tas med i alle beslutninger, enten det gjelder veibygging eller oljeutvinning. Det er helt nødvendig med en helhetlig forvaltning av Amazonas for å sikre regionens framtid. Vi må utvikle samarbeid på tvers av landegrensene, mellom organisasjoner, myndigheter og næringsliv. Vi må finne alternative utviklingsveier som passer til Amazonas’ særegne og sårbare naturgrunnlag.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 16. september 2010

Filled Under: Uncategorized

Views: 1141

Legg igjen en kommentar