MENU

10 punkter om klima, avskoging og utslipp i Brasil

Jeg var på et veldig interessant seminar på Cicero i går, med den brasilianske professoren Eduardo Viola fra Univesitetet i Brasilia. Her er de 10 mest interesssante punktene, med noen små refleksjoner og sammenlikninger med Norge fra meg.

Påsatt skogbrann for å rydde regnskog i Xingu i Brasil. Foto: ISA

1.       Brasils totale utslipp av klimagasser gikk ned fra 2,2 til 1,9 milliarder tonn fra 2005 til 2010. All nedgang skyldes redusert avskoging.

2.       Altså er Brasils totalutslipp ca. 40 ganger så store som Norge. Det vil også si at utslipp per capita er like store som i i-landet Norge, noe som er overraskende for mange.

3.       I dag kommer 35% av Brasils utslipp av klimagasser fra avskoging i Amazonas og Cerrado, 30% fra landbruk inkludert storfedrift og 35% fra «energisektoren» (transport, industri, olje/gass).

4.       Det betyr at i dag, etter 6 år med dramatisk nedgang i avskogingen, er utslippene fra avskoging fortsatt like store som transport, industri og olje/gass til sammen!

5.       Det betyr også at «land use changes» fortsatt står for 65% av utslippene i Brasil, Latin-Amerikas klart største industrinasjon.

6.       I 2010 er Brasils utslipp begynt å øke igjen, på grunn av økt energibruk og høyere utslipp fra landbruket.

7.       Nedgangen i avskogingen fra 2004 har ikke hatt negative effekt på økonomisk vekst i Brasil, og den har vært svært billig. Dette motsier alle argumenter om det motsatte som kom fra høyresiden og godseierlobbyen tidligere.

8.       Avskogingen øker igjen i 2011, hvis den nye skogloven blir vedtatt vil det føre til mer avskoging.

9.       Sterkt skifte i politisk fokus og statlige investeringer vekk fra etanol over til olje etter at de nye «pre-sal» oljefeltene ble funnet offshore.

10.   Godseierlobbyen stadig sterkere og påstår landbruket er avgjørende for Brasils utvikling.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 21. september 2011

Filled Under: Amazonas, avskoging, klima, landbruk

Views: 1575

Legg igjen en kommentar