MENU

Yanomami: Utdanning som politisk våpen

Sammen med yanomamiene og deres støttespillere har Regnskogfondet bygd opp et utdanningssystem av høy kvalitet i regnskogen. I dag er alle lærerne yanomamier, mange ansatt av delstaten, all undervisning og skolemateriell er på yanomamienes egne språk. Dette kan du lese mer om på Regnskogfondets sider her. http://www.regnskog.no/Hvor+vi+jobber/Amazonas/Prosjektland/Brasil/44.cms
Organisering og politisk press
En positiv resultat av satsingen på utdanning er at yanomamiene har dannet sin egen organisasjon – Hutukara. All erfaring fra Brasil viser at urfolksorganisasjoner er nødvendig i møtet med storsamfunnet. Problemet i Brasil er ikke dårlige lover. Hovedproblemene er motstand blant lokale eliter, mangel på kunnskap, liten kapasitet og av og til korrupsjon i ansvarlige offentlige organer. Organisasjonene er urfolkenes stemme og et instrument for å legge press på myndighetene.
Hutukara ble dannet i 2004 og representerer flertallet av de ca. 15.000 yanomamiene i Brasil. Hovedoppgaven i dag er kampen mot ulovlig gullgraving på yanomamiterritoriet. I tillegg jobber de med helse, utdanning og kultur. Her kan du se deres egen hjemmeside. www.hutukara.org
Direkte støtte til yanomamiene
En av mine hovedoppgaver her i Boa Vista er å snakke med yanomamiene (ved Hutukara) og deres støttespillere (ISA) om direkte støtte fra Regnskogfondet til Hutukara. Alle parter er interesserte i det, og vi har snakket om muligheten i flere år. Nå mener vi øyeblikket det rette, men vi må finne den rette modellen for samarbeid. Det mest aktuelle per i dag er en trepartskontrakt Regnskogfondet-Hutukara-ISA om overvåkning av den østlige grensen av yanomamienes territorium. Problemet der er ulovlig hogst, jakt, fiske og gullgraving, og presset er økende. Forhåpentligvis blir vi enige om direkte støtte fra 2012 eller 2013.
Vil du vite mer om yanomami-indianerne?
Jeg anbefaler følgende:
Et nettbasert leksikon om urfolk i Brasil (på engelsk): http://pib.socioambiental.org/en/povo/yanomami
En helt ny barnebok om yanomamiene på norsk: ”Livet i regnskogen i Amazonas”. Den finnes på mange biblioteker i Norge.
 Nå må jeg inn på møtet igjen…
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 11. februar 2011

Filled Under: Amazonas, Regnskogfondet, reise, urfolk, Yanomami

Views: 1160

Legg igjen en kommentar