MENU

Korona i Brasil: Statusrapport fra en varslet katastrofe

Akkurat nå: 5827 smittede og 203 dødsfall bekreftet. Kaos om tiltak, og gradvis politisk isolering av president Bolsonaro. Men etter å ha bagatellisert korona i måneder – og etter å ha blitt sensurert av Facebook og Twitter – endrer presidenten nå tonen.

Brasils president Bolsonaro på tur 29. mars – lenge etter landets helseminister har bedt alle om å bli hjemme for å redusere smittefare. Foto: Hugo Barreto / Metropoles

.

Historien om korona i Brasil er historien om en varslet katastrofe. Alle erfaringer fra andre land tilsier følgende: Folk bør redusere bevegelsene i samfunnet til et minimum. De strengeste tiltakene har best effekt. Myndighetene bør være samkjørte og tydelige i sine beskjeder til befolkningen. I Brasil har president Bolsonaro og hans regjering gjort det motsatte.

.

President Bolsonaro opptrer svært uansvarlig

Presidenten har gjort det stikk motsatte av helsefaglige råd og det som burde være minstemål for en statsleder.

  • Han har systematisk bagatellisert epidemien, og gjentatte ganger kalt den en «liten influensa».
  • Han har unnlatt å innføre effektive, nasjonale restriksjoner for å redusere smittefare.
  • Han har gjentatte ganger uttalt seg stikk i strid med helseminister Luiz Mandettas anbefalinger til befolkningen om å holde seg hjemme.
  • Han har utsatt folk for smittefare ved å ikke holde seg i karantene etter å ha vært sammen med flere smittede på en USA-reise for noen uker siden.
  • Han har utsatt seg selv for smittefare ved å være ute i gatene og hilst på folk, senest 29. mars. (Se bilde.)
  • Han har videresendt feilaktige påstander om behandling for korona i sosiale medier, på en så graverende måte at både Facebook og Twitter så seg nødt til å sensurere ham.

.

En epidemi springer ut

De siste, oppdaterte tallene fra Brasils helsemyndigheter viser at 5827 er bekreftet smittet og 203 bekreftet døde som følge av viruset. Det var en økning på over 1100 smittede siste døgn. Dette er et bilde av en epidemi som springer ut.

Sannsynligvis vil antallet smittede og døde øke betraktelig de neste dagene og ukene. Spørsmålet er: Vil det også føre til at Brasils myndigheter, med presidenten i spissen, får samlet seg om mer koordinerte tiltak?

.

Bekreftede korona-tilfeller i Brasil 31. mars 2020, fordelt på delstater. Aller flest i delstatene São Paulo og Rio de Janeiro. Det første smittetilfellet ble bekreftet 26. februar, det første dødsfallet 17. mars, begge i São Paulo. Infografikk: Globo

.

Politisk korona-kaos, splittelse i regjeringen

Mangelen på koordinerte tiltak mot korona har avdekket en dyp splittelse innad i regjeringen og mellom nasjonale myndigheter og delstatlige myndigheter.

I regjeringen har helseminister Mandetta mange ganger anbefalt befolkningen å holde seg hjemme. Han har fått støtte av justisminister Sergio Moro og dommere i høyesterett. President Bolsonaro har motsagt helseministeren, insistert på at «Brasil kan ikke stoppe» og selv gått ut i gatene.

Ute i landets 27 delstater har myndigheten innført egne tiltak. I landets rikeste og mest befolkningsrike delstat, São Paulo, har museer, kjøpesentre og skoler blitt stengt. Det har blitt restriksjoner på reiser for offentlige ansatte og 20. mars ble det innført unntakstilstand.

Dette står i sterk kontrast til innsatsen fra nasjonale myndigheter, og har bidratt til en mer isolert president.

.

Intervju på NRK nyheter i dag om korona-situasjonen i Brasil. Saken finner du her: https://tv.nrk.no/serie/nyheter/202004/NNFA41012020/avspiller , jeg kom på etter 44:15. Bilde: Skjermdump fra nrk.no

.

Bolsonaro endrer retorikk

Tirsdag kveld, norsk tid, holdt presidenten sin fjerde korona-tale til folket på TV. Der var tonen litt mildere enn tidligere. Han i hvert fall unnlot direkte kritikk av helseminister Mandetta. Det skyldes nok at ministeren har stor tillit i befolkningen i dette spørsmålet, til forskjell fra Bolsonaro selv. En annen årsakr er sannsynligvis at presidentens rådgivere har klart å overbevise ham om at å fortsette å være så tøff i trynet bare vil være skadelig for ham selv. Men i samme tale, i kjent stil, framstiller Bolsonaro anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon feil, slik at de passer bedre med hans egne oppfatninger.

Hva skjer framover? Jeg frykter at dette blir stygt. Jeg er redd for at Brasil vil se tusenvis, kanskje titusenvis av dødsfall. Mange tilfeller vil gå under helsemyndighetenes radar, fordi folk aldri blir testet eller dør før de får bekreftet smitte. Det er trist at handlingene til en ignorant president har bidratt til å forverre krisen.

.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 1. april 2020

Filled Under: helse

Views: 945

Comments are closed.