MENU

Klimaspesial: Rekordlav avskoging, men utslipp øker i Brasil

Avskogingen i brasiliansk Amazonas i 2012 er de laveste siden målingene startet for 25 år siden. Ingen andre land i verden har kuttet like mye i sine klimagassutslipp de siste årene. Men i dag øker utslippene fra andre kilder raskt.

Brasils miljøvernminister Izabela Teixeira presenterer avskogingstallene for 2012 og nye tiltak mot avskoging. Foto: Agencia Brasil.
2012: Historiens laveste måling
I forrige uke offentliggjorde miljøvernminister Izabela Teixeira tallene for avskoging i brasiliansk Amazonas i ”skogåret” 2012, (dvs. perioden august 2011 – juli 2012). 4656 kvadratkilometer skog ble hugd og brent, et område omtrent tre ganger så stort som Vestfold fylke. Det er det laveste nivået siden målingene startet i 1988, og en reduksjon på 80% i forhold til toppåret 2004.
Målingene bygger på satellittbilder, og analysen er gjort av landets romforskningsinstitutt (INPE). Les mer her: ABC om avskoging i Amazonas.
Gode nyheter og god timing
Dette er utvilsomt gode nyheter. Det betyr at Brasils klimagassutslipp fra avskoging er redusert voldsomt siden 2004. Da var Brasil nummer fire på lista over de verste klimaforurenserne, sammen med USA, Kina og Indonesia, og avskoging sto for omtrent to tredjedeler av Brasils samlede utslipp. Ifølge beregninger fra den brasilianske klimaeksperten Tasso Azevedo (på portugisisk) har Brasils kutt i avskoging redusert Brasils utslipp med 35% i perioden 2005-2011.
Dette er også god timing. Denne uka samles verdens ledende klimaforskere, politiske ledere og 17.000 mennesker i Doha i Quatar for det 18. toppmøte i FNs klimaforhandlinger. Også Norges miljøvernminister Bård Vegard Solhjell er til stede. Brasilianske myndigheter trenger gode nyheter for å ha ekstra goodwill i forhandlingene. De håper reduserte utslipp fra avskoging skal skygge for økte utslipp fra andre kilder.

Brasils samlede klimagassutslipp øker

Brasils økonomiske vekst på 2000-tallet har negative klimakonsekvenser. Høyere aktivitet i landbruket og i industrien, samt mer transport og mer forbruk fører til at Brasils utslipp av klimagasser fra andre sektorer øker.
I 2005 var Brasils samlede utslipp på cirka 2,3 mrd. tonn CO2-ekvivalenter. Ifølge Azevedo er fortsatt de totale utslippene er betydelig lavere enn før, omtrent 1,5 mrd. tonn. Andre klimaforskere, som Eduardo Viola ved Universitetet i Brasilia, hevder imidlertid at de samlede utslippene har økt siden 2009 og at de i dag er oppe på cirka 2,0 mrd. tonn. Viola utgir i disse dager bok om temaet.
Bekymringsfulle målinger august-oktober
Tilbake til avskoging. De aller siste målingene viser en foruroligende trend. Ifølge den brasilianske miljøorganisasjonen Imazon, som driver uavhengige målinger, er avskogingen i Amazonas i månedene august-oktober i år doblet i forhold til i fjor. I grafen under er avskogingen i «skogåret» 2012 i blått og «skogåret» 2013 i rødt.
Brasils miljøbevegelse mener at en hovedårsak til denne økningen er undergraving av landets miljølovgivning, spesielt endringene i skogloven Codigo Florestal. Les mer her: Brasil raserer skogloven.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 4. desember 2012

Filled Under: Amazonas, Amazonasfondet, avskoging, klima, miljø

Views: 1032

Legg igjen en kommentar