MENU

Kjære Nicolai Tangen: Rydd opp i Brasil. Og hjemme!

I Brasil har Oljefondet ekskludert tre miljøverstinger, men fortsatt er det mye grums igjen i porteføljen. Og her hjemme må fondets egne rutinger skjerpes. Her er mine råd til Nicolai Tangen.

Nicolai Tangen og Oljefondet bør styre langt unna flere selskaper i Brasil framover. Foto: Nina E. Rangøy / NTB Scanpix

.

Kjære Nicolai Tangen,

Gratulerer med ny jobb! Det er en stor ære og et stort ansvar å lede Oljefondet. For å bidra til at du kan gjøre det på en best mulig måte, vil jeg gjerne gi deg et råd: Følg ekstra godt med på investeringene i Brasil.

De siste to årene har Oljefondet ekskludert tre av de største investeringsobjektene i landet: Vale, Eletrobras og JBS.

De tre selskapene har lenge vært kjent som miljøverstinger i Amazonas. Vale som en bulldoser av et gruveselskap. Eletrobras som utbygger av Brasils største miljøskandale på 2000-tallet, det kontroversielle vannkraftprosjektet Belo Monte. Og JBS som ryggraden i den største avskogingsbransjen av dem alle: Kjøttindustrien. Til sammen hadde fondet nesten 10 milliarder kroner i disse tre selskapene.

Nå er Vale ekskludert for alvorlig miljøskade, Eletrobras for grove og systematiske brudd på menneskerettighetene og JBS for korrupsjon.

Forholdene selskapene er ekskludert for, har vært kjent mange år. Det forteller oss noe viktig: Oljefondets rutiner for både investeringer, nedsalg og eksklusjon må bedres. I dag fungerer det langt fra godt nok.

Dette er de tre brasilianske selskapene som er ekskludert fra Oljefondet de siste to årene. JBS for korrupsjon, Eletrobras for menneskerettighetsbrudd og Vale for miljøskade.

.

For det første: Hvordan er det mulig å gå så tungt inn i tre så uansvarlige selskaper? Her må Oljefondet få på plass mye bedre mekanismer for screening i forkant av investeringsbeslutningene.

For det andre: Hvorfor har ikke dette blitt fanget opp tidligere? Oljefondet har de siste årene fått en rekke gode prinsipper for ansvarlig forvaltning og såkalte «forventningsdokumenter» om menneskerettigheter, miljø, bærekraft og korrupsjon. I Brasil har fondet åpenbart brutt sine egne retningslinjer. En løsning på dette er å gi det uavhengige Etikkrådet utvidet mandat og flere ressurser.

Nå må fondet gå nøye gjennom porteføljen i Brasil og luke ut de verste lovbryterne. Mitt råd er å starte med høyrisiko-sektorene i Amazonas: Gruvedrift, tømmerhogst, kjøttproduksjon og soyaindustri. Der opererer både brasilianske og internasjonale aktører. Fire selskaper å holde ekstra godt øye med i dagens portefølje er kjøttprodusenten Marfrig og soyahandlerne Bunge, ADM og Cofco.

I vår ga jeg ut boka «Kampen om regnskogen». Der gjorde jeg et dypdykk i Oljefondets investeringer i Brasil. Jeg ble overrasket over hvor store investeringene var i selskaper som er ansvarlige for miljøødeleggelse og menneskerettighetsbrudd. Mitt klare råd i boka var dette: «Selg dere ut av Eletrobras og andre lovbrytere i Amazonas».

Nå er Vale, Eletrobras og JBS ute. Det er bra. Men som du ser er det flere selskaper i Brasil som fortjener et kritisk søkelys. Og her hjemme fortjener Oljefondets egne rutiner en overhaling. Lykke til i jobben!

Med vennlig hilsen,

Torkjell Leira

.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Previous post:
Next Post:

Written by:

Published on: 8. november 2020

Filled Under: Kampen om regnskogen, Norge-Brasil, Oljefondet

Views: 530

Comments are closed.