MENU

Hvorfor øker avskogingen i Amazonas igjen?

Etter fem år med fantastisk nedgang i avskogingen i Amazonas, ser vi nå en svært bekymringsfull økning. Her får du vite hva som er nytt, hvor det skjer og hvorfor.

Skogbrann i Amazonas. Foto: Regnskogfondet

Den siste uken har det kommet to rapporter som uavhengig av hverandre bekrefter en tendens som mange fryktet: Avskogingen i Amazonas er på vei opp igjen. Og med det Brasils utslipp av klimagasser, siden avskoging er Brasils klart største kilde for klimagassutslipp. Tallene først:

Verst i Mato Grosso
Analyser fra både den brasilianske miljøorganisasjonen Imazon og det nasjonale romforskningsinstituttet INPE viser sterk vekst i avskogingen i år. Sammenliknet med tallene for 2010 raseres omtrent 30% mer i år i brasiliansk Amazonas. Ser vi på tallene for mars og april, er økningen enda større. Og verst er tallene i delstaten Mato Grosso. Der ser vi en femdobling i avskogingen i forhold til i fjor. Men hvorfor?

Årsaken: skogloven raseres
Eksperter i Brasil er dessverre enige i sin konklusjon. Hovedårsaken til at avskogingen øker akkurat nå er den voldsomme debatten om endringer i landets skoglov – Código Florestal. Forslaget som ligger på bordet i Kongressen til avstemning 24. mai innebærer massiv reduksjon i beskyttelse på alle skogeiendommer i hele Brasil og amnesti for avskoging fram til 2008.

Det vil være et forferdelig tilbakeskritt for den vellykkede kampen mot avskoging. Og det vil være direkte oppfordring til ny avskoging. På denne måten: Ved å vedta en slik lov vil myndighetene bekrefte at ulovligheter lønner seg. Samtidig vil man gi et tydelig signal om at man også i framtiden vil se gjennom fingrene med miljøkriminalitet. Les mer om at skogloven er under angrep her.

Nytt avskogingsmønster
De siste målingene viser også at utviklingen i avskogingsmønsteret reverseres. For fem-ti år siden var det de virkelig digre nedbrenningene som dominerte, flere kvadratkilometer om gangen. Samtidig med at overvåkningsteknologien har blitt bedre, og myndighetene har blitt strengere, har enkeltområdene som har blitt brent ned blitt mindre og mindre. Tallene fra Mato Grosso viser at de store nå er tilbake. Ifølge miljødirektotatet Ibama tyder alt på at det er de store soyaprodusentene som står bak dette.

Avskoging og vannkraft
I delstaten Rondônia viser de siste analysene at avskogingen har skutt fart. Brasiliansek miljøorganisasjone mener at dette hengeer sammen med de store vannkraftprosjektene i Madeira-elva. Det er i så fall dårlige nyheter. Det er enorme utbyggingsplaner i Amazonas de neste årene. Det omstridte Belo Monte i Xingu-elva i delstaten Pará er det største av disse, der det ifølge planene vil nedemmes 500 km2 regnskog. De indirekte konsekvensene vil bli mye større. Sjekk dette innlegget om rettighetskritikk rundt Belo Monte.

Fortsatt historisk lavt
De gode nyhetene er at Brasil har kuttet avskogingen i Amazonas med ca. 75% siden toppen i 2004. Også i forhold til det historiske gjennomsnittet har reduksjonen vært formidabel, omtrent to tredjedeler. Det er dette gjennomsnitett Norges støtte til Amazonasfondet regnes ut fra. Les ABC om Amazonasfondet her.

De siste målingene viser altså økning i forhold til et historisk lavt nivå, men likevel er det bekymrinsfullt. Vi kan ikke være fornøyd før avskogingen er ned mot null og gjenplantingen er minst like høy.

ABC om avskoging
Vil du vite mer om avskoging og hvordan det måles?
Sjekk denne innføringen: ABC om avskoging i Amazonas

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 23. mai 2011

Filled Under: Amazonas, Amazonasfondet, avskoging, Belo Monte, klima, soya

Views: 879

Legg igjen en kommentar