MENU

Historisk lave avskogingstall i brasiliansk Amazonas

Gode nyheter fra Brasil. Den årlige avskogingen i Amazonas er på sitt laveste nivå siden målingene startet i 1988!

Regnskog og soyaplantasje i Xingu, Mato Grosso, Brasil. Foto: Torkjell Leira

I går kveld, norsk tid, ble de offisielle tallene for avskoging i brasiliansk Amazonas lagt fram. Målingene viste at 6238 kvadratkilometer regnskog ble hugget eller brent ned i skogåret 2011 (august 2010 – juli 2011). Det tilsvarer et område større enn Akershus og Oslo til sammen.

Det er en nedgang på 11 prosent i forhold til året før, og det laveste resultatet siden målingene startet i 1988. Det er Brasils institutt for romforskning (INPE) som gjennomfører målingene.

Lav avskoging gir høye utbetalinger til Amazonasfondet
Den årlige avskogingsraten ligger i dag på cirka en tredjedel i forhold til et historisk gjennomsnitt. Utbetalingene fra Norge til det brasilianske Amazonasfondet regnes ut fra dette historiske gjennomsnittet. Årets målinger betyr at Brasil har gjort seg fortjent til store utbetalinger i 2012, da landet har klart å redusere avskogingen betraktelig.

Forstatt for mye avskoging og skogforringelse
6238 kvadratkilometer tilsvarer et norsk fylke. Så store arealer regnskog snauhugges eller brennes ned hvert år. Det er fortsatt alt for mye. I tillegg skades like store arealer gjennom plukkhogst, veibygging og annen menneskelig aktivitet. Dette kalles degradering eller skogforringelse. De siste årene har degraderingen i Amazonas økt.

Hva betyr forslaget til ny skoglov?
Det omstridte forslaget til ny skoglov i Brasil er oppe til endelig avstemning i Senatet i dag, tirsdag 6. desember. I sin nåværende form er forslaget en katastrofe for regnskogen. Klikk forrige link for detaljer.

Flere ting tyder på at forslaget til ny skoglov allerede stimulerer til mer avskoging. For det første: Ser vi på avskogingstallene måned for måned i 2011, ser vi usedvanlige topper i april/mai og oktober/november. Det er da saken har vært diskutert hardest i Kongressen og har hatt størst medieomtale.

For det andre: De fleste avskogingseksperter i Brasil sier at utsikten til amnesti (ingen må betale bøter eller gjenplante ulovlig avskogede områder = lovbryterne slipper unna med det) vil være et direkte oppfordring til fortsatt ulovlig hogst og nedbrenning.

Min konklusjon er at avskogingstallene for 2011 ville vært enda lavere om skogloven fortsatt stod sterkt og myndigheten ga utvedtydige signaler om at ulovlig avskoging ikke ville bli tolerert.

Analyse: Hvorfor går avskogingen ned?
Det er flere årsaker til nedgangen i avskogingen i Amazonas. De seks viktigste er disse:

  1. Brasilianske myndigheter har anerkjent mange urfolksterritorier de siste årene. Urfolk er regnskogens beste voktere.
  2. Brasilianske myndigheter har opprettet en lang rekke nye naturvernområder. Da reguleres eiendomsforholdene, og områdene beskyttes bedre.
  3. De to globale finanskrisene har redusert prisen på storfekjøtt og soya, de to produktene som skaper mest avskoging i Amazonas. Dermed har produsentene mindre ressurser til å brenne ned og dyrke opp nye områder.
  4. Det er nå ulovlig å gi lån og subsidier til bønder og selskaper som er dømt for miljøkriminalitet uten å ha gjort opp for seg. Da blir det vanskeligere for lovbrytere å fortsette ulovlig avskoging.
  5. Brasilianske myndigheter har håndhevet miljølovgivningen bedre. Flere store politiaksjoner mot miljøkriminalitet i Amazonas har skremt jordeierne til å respektere forbudet mot avskoging.
  6. Enkelte supermarkeder, samt deler av soya- og kjøttindustrien, har gått med på å ikke kjøpe produkter fra nylig avskogede områder i Amazonas.

Les her: ABC om måling av avskoging
Les her: ABC om avskoging i Amazonas

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 6. desember 2011

Filled Under: Amazonas, Amazonasfondet, avskoging, regnskog, skoglov

Views: 831

Legg igjen en kommentar