MENU

Dilma + Obama = Sant?

Denne uka har Brasils president Dilma Rouseff vært på offisielt besøk i USA. Dilma kom «med gode kort på hånden» ifølge en kommentar i America´s Quarterly.

Obama mottas med kyss i Brasil i mars 2011. Denne uka var Dilma i USA. 

Forholdet mellom USA og Brasil er godt, men i rask endring. Brasil, sammen med resten av Latin-Amerika, var lenge ansett som «USAs bakgård». USAs innflytelse har vært meget sterk og direkte, ikke minst i tiårene med militærdiktatur i Latin-Amerika. Slik er det ikke lenger.

Den ene hovedårsaken handler om brasiliansk politikk. På 2000-tallet har en venstrevind feid over Latin-Amerika. Brasil er intet unntak, og med Lulas valgseier i 2002 ble Brasils utenrikspolitikk endret. Sør-Amerika spesielt, og land i Sør generelt, ble prioritert opp. USA og resten av Vesten ble prioritert ned. President Dilma har videreført denne linjen, men er nok mer pragmatisk positiv i forhold til USA enn det Lula var.

Den andre hovedårsaken handler om USAs geopolitiske tilbaketrekning fra Latin-Amerika. Siden 11. september og «War on Terror» har USAs sikkerhetspolitiske hovedfokus vært rettet mot Midtøsten. To parallelle kriger i Irak og Aghanistan i har svekket USAs evne og vilje(?) til å dominere resten av Amerika som før.

Den tredje hovedårsaken handler om økonomi. Brasil har hatt sterk økonomisk vekst på 2000-tallet. USA sliter hardt. Kina ble i 2009 Brasils viktigste handelspartner, en rolle USA har hatt i generasjoner. Brasils investeringer i USA øker raskt, og Brasils historiske handelsunderskudd i forhold til USA minker. USA er altså betydelig mindre viktig for brasiliansk økonomi enn før, og det gir Brasil større spillerom.

Disse tre faktorene er grunnleggende for å forstå den brasilianske forvandlingen på 2000-tallet.

Det er altså et mer selvsikkert Brasil som har møtt et mindre selvsikkert USA denne uka. Selv om det forsatt er et hav av forskjell mellom de to (global innflytelse, miltitær makt, økonomi, forskning og utdanning, innovasjon, infrastruktur, you name it) er et mer likeverdig forhold bra for begge land. Og jeg tror de to liker hverandre. Dilma + Obama = Sant.

Les mer om besøket fra et USA-ståsted i America´s Quarterly eller med et britisk perspektiv i The Economist.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Previous post:
Next Post:

Written by:

Published on: 12. april 2012

Filled Under: Dilma Rouseff, økonomi, politikk, USA

Views: 807

Legg igjen en kommentar