MENU

De tre viktigste endringene i Det nye Brasil

Det er en nytt Brasil vi ser vokse fram på 2000-tallet. De tre viktigste endingene er disse: Sterkere økonomisk vekst, halvert fattigdom og historisk lav avskoging i Amazonas. Her er en kort analyse av hvordan Brasil har klart det, med tre opplysende figurer.

BrazilianFlagEye

 

22. mars hadde jeg en forelesning på Høgskolen i Østfold. Dette er et innlegg inspirert av samtalene underveis og etterpå. Trond & co: Takk for deilig lunsj på Litteraturhuset i fredrikstad!

 

Sterkere økonomisk vekst

Brasil har de siste årene gått forbi Italia og Storbritannia og blitt verdens sjette største økonomi. Se sammenlikning av BNP i Brasil og Storbritannia i figuren under. Brasils økonomiske vekst er i stor grad skapt av en fordelaktig verdensøkonomi. Kina har støvsugd verdensmarkedene for mange av Brasils viktigste eksportprodukter, som mineraler, soya og råolje. De store oljefunnene pré-sal har bidratt til massive investeringer.

BNP Brasil og GB jpg

Brasils økonomiske vekst har vært langt fra stabil. Men sammenliknet med landets vekst på 1990-tallet, og med de fleste av verdens land på 2000-tallet, har den vært kraftig. Brasils regjeringer har satset på mer regulering av markedene, og på mer bruk av statlige banker og selskaper i utviklingspolitikken. Det har bidratt til veksten. Arbeidsledigheten er på det laveste nivået på flere tiår.

 

Fattigdommen er halvert

Fattigdommen i Brasil er halvert det siste tiåret, og fordelingen av inntekt er bedre enn på 50 år. Figuren under viser antallet fattige, etter definisjonen til FNs milleniumsmål, og vi ser et markert skille i 2003/2004. Det største grepet for fattigdomsreduksjon er Bolsa Familia (familiestipend). I regi av dette sosialprogrammet mottar 13 millioner av de fattigste familiene i dag økonomisk støtte. Til gjengjeld må de innfri krav om at barna går på skole og tar vaksiner, og gravide må følge programmer for reproduktiv helse.

Skjermbilde 2013-03-21 kl. 00.05.01

Samtidig har minstelønnen blitt kraftig oppjustert, og flere har fått jobb i den formelle delen av økonomien. For den lavere middelklassen har lettere adgang til lån skapt en helt ny situasjon. Til sammen har dette skapt en boom i hjemmemarkedet, noe som igjen har bidratt sterkt til den økonomiske veksten. Det hjalp Brasil gjennom finanskrisa i 2008/2009.

 

Avskogingen er redusert med 80%

Avskogingen i brasiliansk Amazonas er redusert med 80 prosent siden 2004. Aller viktigst har det vært å anerkjenne urfolks territorier og opprette nye naturvernområder. Store politiaksjoner mot lovbrudd har bidratt. Myndighetene har videre kuttet i statlige subsidier til skograsering, og de verste lovbryterne får ikke lenger lån eller adgang til markedene.

Avskoging Brasil 1988-2012

 

Brasiliansk og internasjonal miljøbevegelse har samtidig presset kjøtt- og soyaindustriens til å bli mer miljøvennlig. Til sist har finanskrisa bidratt til en viss avkjøling i etterspørselen, og dermed i avskogingspresset. Konklusjon: Drastisk mindre avskoging og reduserte utslipp av klimagasser.

 

Lese mer?

Klikk inn på noen av de beslektede innleggene under. Eller klikk direkte på dette: Den brasilianske forvandlingen på 2000-tallet

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Written by:

Published on: 21. mars 2013

Filled Under: avskoging, foredrag, forvandlingen, økonomi

Views: 1944

One Response to De tre viktigste endringene i Det nye Brasil

  1. […] – http://brasileira.no/2013/de-tre-viktigste-endringene-i-det-nye-brasil/ – http://yaledailynews.com/blog/2013/04/18/brazilian-economist-talks-countrys-growth-challenges/ […]

Legg igjen en kommentar