MENU

Brasilstrategien og det norske klimaparadokset

Mandag 21. mars presenteres regjeringens Brasilstrategi på Litteraturhuset i Oslo. Vil den løse det norske klimaparadokset i Brasil?

Norges satsing i Brasil er i dag selvmotsigende. Vi får fortjent internasjonal ros for å bruke milliarder på kampen for reduserte klimagassuslipp fra regnskograsering. Men i praksis bruker vi de virkelig store pengene på miljø- og klimafiendtlige næringer, som oljeutvinning offshore og gruvedrift i Amazonas.

Les kronikken fra Regnskogfondet her: Det norske klimaparadokset i Brasil

Eller saken om at Oljefondet investerer i 11 av 12 klimaverstinger i Brasil

På vegne av Regnskogfondet har jeg sittet i den såkalte referansegruppen for arbeidet med Brasilstrategien, sammen med representanter for næringsliv, akademia og organisasjonsliv. Det har vært veldig interessant. Mange ulike agendaer i gruppen, men en god prosess ledet av UD.

Det siste tekstutkastet var bra, spesielt på urfolks rettigheter og bedrifters samfunnsansvar. Krysser fingre for at den endelige versjonen, etter politisk behandling, blir like sterk. På mandag vet vi det.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 17. mars 2011

Filled Under: Brasilstrategi, Oljefondet, Regnskogfondet

Views: 814

Legg igjen en kommentar