MENU

Brasils svar på globale kriser

Finanskrise. Fattigdomskrise. Klimakrise. Verden har vært ridd av store kriser de siste fem årene. På tross av dette har noen land har klart seg bemerkelsesverdig bra. Brasil er ett av dem. Landet har oppnådd rask økonomisk vekst, betydelig mindre fattigdom og historisk lav avskoging i Amazonas. Hvordan har de klart det? Og kan vi lære noe?
Rask økonomisk vekst
Brasil har i dag verdens sjette største økonomi, bare de to siste årene har landet gått forbi Italia og Storbritannia. Krisen i eurosonen er én årsak til dette. Den viktigste årsaken er imidlertid Brasils raske økonomiske vekst, og den er i sin tur skapt av høye priser på Brasils eksportprodukter og bevisst diversifisering av handelspartnere. I dag er det Kina, ikke USA eller EU, som er landets viktigste handelspartner. Samtidig har Brasils myndigheter satset stort på sosialpolitikk og fordeling. Det har gitt et kvantesprang i hjemmemarkedet, noe som har holdt økonomien i gang mens deler av verdensmarkedet har gått i stå.
Mindre fattigdom
Statens fordelingspolitikk har gitt fabelaktige resultater i form av mindre fattigdom. Det største grepet for omfordeling er Bolsa Familia (familiestipend). I regi av dette sosialprogrammet mottar 13 millioner av de fattigste familiene i dag økonomisk støtte hvis de oppfyller visse  krav. De viktigste er at barna går på skole, følger vaksinasjonsprogrammer og at gravide følger programmer for reproduktiv helse. Bolsa Familia har hovedæren for at 30-40 millioner brasilianere ikke lenger lever i fattigdom.
Rekordlav avskoging
Avskogingstakten i Amazonas er redusert med 75 prosent siden 2004. Statlige grep er den viktigste årsaken. Aller viktigst har det vært å anerkjenne urfolks territorier og å opprette nye naturvernområder. Myndighetene har også kuttet statlige subsidier til skograsering, og de verste lovbryterne får ikke lenger lån eller adgang til markedene.  Dette kan virke banalt, men det er uhyre effektivt.
Baksiden av medaljen
Alt er selvfølgelig ikke fryd og gammen i Brasil. Den økonomiske veksten har stagnert de siste to årene. Fattigdomsreduksjonen er først og fremst et resultat av statlige overføringer, ikke strukturelle endringer i økonomien eller samfunnet. Den økonomiske veksten fører til mer forbruk, konflikter med urfolk og større klimagassutslipp. Jordreformen er gått helt i stå. Og miljøinteressene går på nederlag etter nederlag i kamp mot mektige krefter i regjeringen, Kongressen og industrijordbruket.
Mer stat virker
Analyserer vi de tre områdene vekst, fordeling og avskoging ser vi at en faktor går igjen: En mer aktiv stat. På 2000-tallet har Brasil, og mange andre land i Latin-Amerika, vært styrt av sentrum-venstreregjeringer. De har forkastet den nyliberale modellen fra 1990-tallet med privatisering, deregulering og nedbygging av staten. I stedet har de systematisk satset på regulering av markedene og på staten selv som en sentral aktør i økonomisk politikk. I Brasil har det så langt gitt svært gode resultater. Kanskje kan et Europa i krise lære noe?
Vil du vite mer om de raske endringene i Brasil? Her kan du lese mer om Den brasilianske forvandlingen på 2000-tallet.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 24. september 2012

Filled Under: avskoging, Bolsa Familia, foredrag, miljø, økonomi, politikk

Views: 984

Legg igjen en kommentar