MENU

Boklansering Brasil-Norge

Den norske interessen for Brasil har eksplodert de siste fem årene. I dag lanserer Paulo Guimarães, fungerende ambassadør på den brasilianske ambassaden i Oslo, en bok om forholdet Norge-Brasil.

Klippfisk og kaffe har i over 150 år vært bærebjelken i forholdet mellom Norge og Brasil. Vi eksporterer klippfisk og importerer kaffe.

Siden 2007/2008 har det økonomiske og politiske samarbeidet nådd et helt annet nivå. Samarbeidet om Amazonasfondet kom først. Norge lovte på klimatoppmøtet i Bali opp til 3 milliarder kroner årlig i kampen mot avskoging og de klimagassutslippene det fører med seg. I Brasil i 2008 sa statsminister Stoltenberg at Norge vil støtte Brasil med opp til 6 milliarder kroner fram til 2015 for å redusere avskogingen i Amazonas.

Omtrent samtidig ble de store oljefunnene utenfor kysten av Brasil, de såkalte pré-sal-feltene, offentliggjort. Det har ført til den reneste Klondyke-stemning i norsk oljeindustri. Over 100 norske selskaper i oljeindustrien og maritime næringer er i dag etablert i Brasil. Til sammen førte dette til at regjeringen lanserte en egen Brasilstrategi i 2011.

Boka til Paulo Guimarães kartlegger relasjonen Norge-Brasil på fire utvalgte områder: Olje/gass, skipsbygging/offshore logistikk, klima/miljø og fred/forsoning. Han peker også på potensialer for framtidig samarbeid der landene har felles strategiske interesser. Boka er en meget god oversikt for dem som ønsker å forstå forholdet Norge-Brasil.

Jeg er bedt om å kommentere på kapitlet om klima og miljø på lanseringen i dag. Her er opplegget: Brazil-Norway: Partnerships in areas of strategic interest.

En god oppvarming til lanseringen av min egen bok, Det nye Brasil, neste år…

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 28. mars 2012

Filled Under: Amazonasfondet, Bok, Brasilstrategi, næringsliv, olje, pré-sal

Views: 841

Legg igjen en kommentar