MENU

Bildeserie 1 fra Hydros gruve i Brasil

På jobbtur i Brasil. Har akkurat startet i ny jobb som koordinator for et samarbeid mellom UiO, Hydro og tre brasilianske universiteter. Samarbeidet dreier seg om forskning på biologisk mangfold, restaurering av ødelagt regnskog og kunnskap om klimagassutslipp i forbindelse med gruvedrift.

Denne uka har jeg besøkt Hydro sin bauksittgruve som ligger i Paragominas i delstaten Pará. Førsteinntrykk: Det er digert! Både selve gruvevirksomheten og gjenplantingarbeidet. Her kommer noen bilder. SISTE: Og her er Bildeserie 2 fra Hydros gruve.

 

Paragominas Torkjell

 

Verneutstyr er viktig! Alle måtte ha på seg hjelm, refleksvest og vernesko. Her inne i et skogområde hvor Hydro overvåker dyre- og fugleliv.

 

Paragominas Hydro

 

Fra administrasjonsområdet: «HYDRO Bauksittgruve Paragominas». I bakgrunnen: Folk som deltok i den tredagers  workshopen som gruvebesøket var en del av. Dette var det første vitenskapelige møtet mellom folk fra miljøavdelingen i Hydro og forskere fra UiO, Det føderale universitetet i Pará (UFPA), Goeldi-museet i Belém og Det føderale rurale universitetet i Amazonas (UFRA). 40-50 deltakere i alt.

 

Skjermbilde 2013-11-23 kl. 20.57.19

 

Vi besøkte ikke selve utgravingsområdene, men her er et bilde av hvordan det gjøres. Gruva i Paragominas er et såkalt dagbrudd, det vil si at all jorda graves bort for å komme ned til de bauksittholdelige jordlagene. Bauksitten ligger 5-10 meter under overflaten.

Dette er en av de største bauksittgruvene i verden. Hvert år utvinnes 4-5 kvadratkilometer, så det er enorme masser som graves ut. Foto: Runa Hestmann Tierno. Bildet er hentet fra informativ sak i ABC Nyheter fra 2011 da Hydro kjøpte gruva fra brasilianske Vale.

 

Paragominas tildekket

 

Vi ble busset rundt til ulike deler av gruveområdet. Før jordmassen graves ut, fjernes all vegetasjon. Etter at bauksitten er tatt ut, skyfles jorda tilbake igjen. Da starter jobben med å få vegetasjonen tilbake,

Alle gruveselskaper i Brasil er lovpålagt å tilbakeføre skogen som sto i gruveområdene, og det er dette arbeidet Hydro ønsker å forbedre ved å samarbeide med universitetene. Bildet over er fra et område som allerede er gravd ut og hvor jorda er skuffet tilbake.

 

Paragominas gjenplanting 2009

 

Hydro bruker tre ulike metoder for å bringe skogen tilbake. Her ser vi resultatet av tradisjonell planting fra 2009. Først spres et lag «top soil» – altså det øverste jordlaget som er rikt på frø, sopp, sporer og mikroorganismer – og som er tatt vare på. Så planter man ut småplanter av rundt 100 ulike tresorter. Hydro er fornøyd så langt, de fleste artene er igjen fire år etter utplanting. Det utvalgte området vi så var rimelig godt dekket av vegetasjon. Denne metoden er etter det jeg forstod ganske arbeidskrevende og kostbar. Foran til høyre den eminente tolken Andrea.

 

Paragominas naturlig tilvekst 2009

 

Her er et område hvor vegetasjonen har vokst tilbake helt naturlig. Etter først å ha fordelt ut «top soil» i 2009 har man latt det stå i fred. Resultatet i det området vi så var tettere skog, men antallet trearter er betydelig mindre, omtrent 20. Neste år skal man begynne å plante ut arter som trenger skygge for å få mer variasjon i skogen.

 

Paragominas nucleation 2013

 

Her er den tredje metoden, kalt «nucleation». Her fordeler man ut «top soil» i små hauger og mellom dem legger man greiner og kvister fra skogen som ble fjernet før bakusitten ble gravd fram. Dette området ble klargjort i begynnlesn av 2013, og er lovende. Det spirer allerede godt, og i kvisthaugene er det innsekter og sopp.

 

Paragominas nucleation sopp

 

Vakker sopp på de gamle greiene som er lagt ut.

 

Paragominas harpy eagle

 

Det er mye liv i skogene på Hydros område, det finnes faktisk jaguar! Her en skadet harpyørn som miljøavdelingen har tatt vare på. Mer om planter,  dyr og forskere i neste bildeserie. Varme hilsener fra varme Belém.

 

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 23. november 2013

Filled Under: bildeserie, Hydro, miljø, næringsliv, Norge-Brasil

Views: 2143

3 Responses to Bildeserie 1 fra Hydros gruve i Brasil

  1. […] Vi var i Brasil for å få i gang et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Norsk Hydro og tre brasilianske universiteter. Her kan du se en bildeserie fra Norsk Hydros gruve i Paragominas. […]

  2. […] I slutten av november besøkte jeg Hydros bauksittgruve i Paragominas i delstaten Pará. Her kommer bildeserie nummer 2. Bildeserie 1 kan du se her. […]

Legg igjen en kommentar