MENU

Avskogingen i Brasils savanne halvert

Svært gledelige tall fra Brasil!
Ferske tall fra Miljøverndepartementet viser at avskogingen i verdens mest artsrike savanne – cerrado – går ned. I skogåret 2008-2009 var avskogingen i dette økosystemet på 7637 kvadratkilometer, mot gjennomsnittlig 14.200 kvadratkilometer årlig i perioden 2002-2008.
Til sammenlikning har den årlige avskogingen i Amazonas ligget på 6-7000 kvadratkilometer de siste to årene. Det er også historisk lavt.
Dette viser to ting:
  1. Nedgang i avskogingen i Amazonas har ikke ført til økning i avskogingen andre steder, slik mange fryktet.
  2. Brasilianske myndigheters innsats mot avskoging har hatt effekt også utenfor Amazonas.
Til tross for disse gode nyhetene kan vi likevel ikke si at utviklingen i cerrado er en modell for bærekraftig, klimatilpasset landbruk, slik mange har hevdet de siste månedene. Tvert i mot, halvparten av cerrado er borte for alltid på grunn av denne modellen.
Her er to innlegg jeg har vært med å skrive om dette:
Det er flere mørke skyer i horisonten. Akkurat nå behandler den brasilianske kongressen et forslag som vil undergave skogloven som gjelder for alle økosystemer. Les mer om det her: Brasils skoglov ødelegges

Det er det brasilianske miljødirektotatet Ibamas senter for fjernmåling som står bak de nye målingene. Det er en del av et nytt prosjekt for overvåkning av alle økosystemer i Brasil.

Her er intro til målingen av cerrado : http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/cerrado/
Og her presentasjon av de siste målingene med kart etc.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 18. mai 2011

Filled Under: avskoging, cerrado

Views: 770

Legg igjen en kommentar